Pigbrother: Norsk gris skal overvåkes for å bedre dyrevelferd med Forsker Øyvind Nordbø

Siste episode fra landbruk.no på øret handler om Norsvins prosjekt Pigbrother. Norsk gris skal overvåkes, og deretter skal informasjonen tas med inn i avlsarbeidet. Slik skal dyrevelferden bedres og den norske grisen bli enda bedre!

Forsker Øyvind Nordbø og Frida Gunnestad Johansen er på Norsvins teststasjon, Delta, og spiller inn podcast.

Takk for at dere har lyttet til podcasten!