Presisjonslandbruk er fremtiden! med Kåre Oskar Larsen

Presist landbruk er bærekraftig landbruk!

Presisjonslandbruk fremtidens norske landbruk! Men for å drive presisjonslandbruk, så er du som bonde helt avhengige av eksakt posisjonering. Dagens ordinære posisjonssignal gir ikke nok presisjon. Og det norske landbruket trenger derfor korreksjonsignal for å få god nok nøyaktighet. Den oppgaven har Norsk Landbruksrådgiving tatt på seg. Frida Gunnestad Johansen skal snakke om satsinga på presisjonslandbruk med Kåre Oskar Larsen, Avdelingsdirektør for fagavdelingen i Norsk Landbruksrådgiving i studio.