Samvirke er trygt i oppstartfasen med Eli Berven og Halle Arnes

Oppdatert: 02.12.2019

Publisert: 03.12.2019

Å produsere mat - det innebærer mange krevende beslutninger uansett alder. Men som ung og ny bonde kan det være ekstra utfordrende. Og når du står overfor store valg som bonde, så gir det kanskje økt trygghet å kunne å dra nytte av kompetansen og oppfølgningen i samvirkebedriftene.

De siste årene har også et samlet landbruk satt psykisk helse hos yngre bønder på agendaen, dette er også tema i denne podcasten.

I studio hos programleder Frida Gunnestad Johansen er Eli Berven, nybrukerkoordinator og rådgiver på gris i Nortura og Halle Arnes, fagkoordinator HMS i Norsk Landbruksrådgiving.