Samvirkene står godt i krisetider! med Anne Skuterud, styreleder i Felleskjøpet og Julie Nåvik Hval, fagsjef for samvirke i Norsk Landbrukssamvirke.

Norske bønder har stor betydning for eierskapet i landets største fastlandsindustri, nemlig matindustrien. En tredjedel av denne industrien er eid av norske bønder sammen i samvirke.

Norsk Landbrukssamvirke, sammen med Samvirkene, ønsker å rette søkelyset på nettop dette eierskapet, og har derfor bestilt en rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse. Rapporten slår fast at samvirkemodellen bidrar til å sikre stabilitet i det norsk næringsliv fordi samvirker ikke uten videre kan bli kjøpt opp av utenlandske eiere.

I studio hos programleder Frida Gunnestad Johansen er Anne Skuterud, styreleder i Felleskjøpet og Julie Nåvik Hval, fagsjef for samvirke i Norsk Landbrukssamvirke.