Stø kurs for EU sin grønne strategi – tross Korona med Arne Ivar Sletnes, fagsjef internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke

Til tross for en ny Europeisk smittebølge med Covid 19, holder EU stø kurs i arbeidet med sin nye grønne vekststrategi, European Green Deal. Planen skal sørge for at EU blir klimanøytrale i 2050 og bidra til å innfri FNs bærekraftmål.

European Green Deal har fått stor oppslutning fra medlemslandene og Europaparlamentet, og den nye jordbruksstrategien Farm to Fork står sentralt her. EU sin enorme krisepakke, som skal bidra til gjenreising etter Korona pandemien, har i realiteten blitt en omstillingspakke for et mer bærekraftig samfunn. I studio hos programleder Frida Gunnestad Johansen er Arne Ivar Sletnes som er fagsjef internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke.