Samvirke

Oppdatert: 24.04.2019

Publisert: 12.04.2019

3 grunner til at samvirke er et konkurransefortrinn for bøndene

Oppdatert: 24.04.2019

Publisert: 12.04.2019

Bærekraft og demokrati er viktige verdier for et moderne samfunn. - Samvirke leverer på disse verdiene og er et konkurransefortrinn for bøndene, sier fagsjef for samfunnsøkonomi i Norsk Landbrukssamvirke, Helene Lillekvelland.

Noen av Norges største matvareselskaper er ikke eid av en enkelt familie eller investorer, men av norske bønder i samvirke.

Samvirkebedrifter har tre kjennetegn som skiller den fra andre forretningsformer.

– Samvirkes særpreg gjør samvirke til en bærekraftig og demokratisk forretningsform. Dagens forbrukere bryr seg stadig mer om disse verdiene, noe som kan være med å øke interessen for samvirke blant forbrukerne, sier Lillekvelland.

Hør podcast: Flere må lære om samvirke

Alle samvirkebedrifter må være til nytte for eierne sine.

– Nytte kan være så mangt. Det kan være tilgang til produkter, tjenester eller et marked å selge varene sine i, sier fagsjefen.

For bøndene er landbrukssamvirkene et viktig verktøy for å få solgt maten de produserer til riktig tid, til riktig pris.

– Hvis alle bønder i Norge skulle konkurrert hver for seg for å selge til neste ledd i verdikjeden blir de ville de brukt ressurser på det i stedet for å jobbe effektivt sammen, mener Lillekvelland.

Et nyttig selskap er et langsiktig selskap

Det at en bedrift er opprettet for å være til nytte for eierne er en av grunnene til at samvirkemodellen er pekt på som en bærekraftig forretningsform.

– Årsaken er at eierne har et langsiktig perspektiv på eierskapet og man tar derfor andre valg enn om man kun er opptatt av kortsiktig profitt, sier Lillekvelland.

Når formålet med bedriften er å få solgt varene du produserer til en best mulig pris, er det ikke overskuddet i bedriften som er den viktigste driveren.

– TINE-bøndene illustrerte disse poengene godt på årsmøtet i 2018 da et flertall stemte nei til å ta ut mer i overskudd fra selskapet. Bøndene mente at pengene ville gjøre mer nytte for seg i TINE enn den ekstra utbetalingen til hver enkelt bonde, sier Lillekvelland.

For bøndene er landbrukssamvirkene et viktig verktøy for å få solgt maten de produserer til riktig tid, til riktig pris. Foto: Nortura/Håvard Simonsen

I et samvirke derimot har alle medeiere én stemme hver

En samvirkebedrift skal ikke bare være til nytte for eierne sine, men eierne skal også være delaktig i hvordan bedriften styres.

Alle medeierne har lik mulighet til å påvirke årsmøtet og kan dermed være med å påvirke hvordan bedriften styres.

– Det kan man også i et aksjeselskap, men i et aksjeselskap er det sånn at den med flest aksjers stemme veier tyngst. I et samvirke derimot har alle medeiere én stemme hver. Man kan ikke kjøpe seg til mer innflytelse. Det gjør samvirke til en demokratisk eierform, sier fagsjefen.

Bidrar du mest, får du mest igjen

Den tredje forskjellen på samvirke og andre foretaksformer er hvordan overskuddet fordeles.

– I et aksjeselskap blir overskuddet fordelt blant eierne etter hvor stor aksjeandel de har. I et samvirke fordeles det etter hvor mye eierne har vært involvert i selskapet, sier fagsjefen.

I TINE fordeles overskuddet etter hvor mye melk bøndene har levert til meieriet. I Felleskjøpet etter hvor mye de har handlet med selskapet.

– I praksis betyr dette at de som bidrar mest, får mest igjen. Ikke de som har investert mest penger, sier fagsjefen.

Samvirke er en personlig eierform

Fagsjefen tror samvirke er et konkurransefortrinn for bøndene.

– Det har blitt skapt et bilde av at samvirke er et kommunistisk eller statlig system. Tvert imot er det et en veldig personlig eierform hvor alle får igjen etter hvor mye de benytter seg av selskapet, mener Lillekvelland.

Dette er verdier som løftes frem som viktige i moderne forretningsdrift.

– Eierskap og involvering er verdier mange prøver å kopiere, men samvirke har det allerede, sier hun.

Se video: Hvorfor ønsker de norske bøndene å eie sin egen industri?