Samvirke

Oppdatert: 18.06.2018

Publisert: 25.05.2017

300 000 kyr jobber hver dag for å lage mat til deg

Norske kyr på beite

Kua gjør en ganske fantastisk jobb i norsk matproduksjon! Den lager melk og kjøtt av et råstoff vi mennesker ikke kan spise, nemlig gress. Foto: Øyvind Heen

Oppdatert: 18.06.2018

Publisert: 25.05.2017

Kuas evne til å lage biff og melk av gress gjør den til mange bønders favorittdyr. Når kua omdanner gresset til mat kan vi mennesker utnytte ressurser som ellers er utilgjengelige oss.

Storfe, sau og geit tilhører dyregruppen drøvtyggere og har et fordøyelsessystem som er spesielt laget for å kunne fordøye gress.

Prosessen med å spise, drøvtygge og fordøye gressmaterialet er så krevende av drøvtyggerne må ha fire mager!

Fire flotte mager

Drøvtyggere gjør en ganske fantastisk jobb i matproduksjon.

Mens gresset er umulig å fordøye i menneskekroppen, kan drøvtyggernes omfangsrike magesystem bryte ned de tungtfordøyelige cellulosemolekylene i gresset og lage melk og kjøtt.

Magien skjer på mikrobiologisk nivå inne i tre av dyrets fire mager; området som helt enkelt kalles «vomma».

Ler mer: Gress er en av verdens viktigste matressurser

Alt skjer i den magiske vomma

I vomma bor det en bråte av små såkalte cellulolytiske bakterier som lever i symbiose med kua og hjelper til å bryte ned plantematerialet.

For å gjøre plass til den energikrevende prosessen er vomma på en ku så stor som 120 liter! I tillegg krever drøvtyggingen en daglig produksjon av 50 liter spytt om dagen.

Stort storfepotensial i Norge

I Norge har vi 14 ganger så mye utmarksareal som vi har dyrket mark, men bare halvparten av det er i bruk.

Dette er områder vi kan bruke til å produsere storfekjøtt i Norge. I 2016 importerte vi hele 21% av det storfekjøttet vi spiste, så her er markedspotensialet stort.

Kua representerer et stort potensial i global matproduksjon

FN anslår at vi innen 2050 må produsere 70% mer mat for å fø verdens voksende befolkning.

På en klode hvor 60% av det dyrkede arealet kun kan brukes til gress, er det klart at drøvtyggere representerer et enormt potensial i matproduksjonen.

Les mer: Bedre gress betyr mer bærekraftig matproduksjon