Samvirke12.09.2017

Hvorfor er antibiotikaresistente bakterier så farlige?

Oppdagelsen av det første antibiotikumet penicillin betegnes som en av 1900-tallets viktigste vitenskapelige hendelser. Foto: iStock

12.09.2017

Nok en gang kan vi stå overfor en situasjon hvor små infeksjoner blir dødelige. Antibiotikaresistens er blitt et alvorlig folkehelseproblem.

Oppdagelsen av det første antibiotikumet penicillin betegnes som en av 1900-tallets viktigste vitenskapelige hendelser. Plutselig kunne dødelige infeksjoner bli behandlet med en enkel medisinkur.

Nå står vi imidlertid overfor en utvikling der medisinkuren slutter å virke og små infeksjoner nok en gang kan bli dødelige. Årsaken er at bakteriene har utviklet resistens mot blant annet penicillin. Multiresistente bakterier er spesielt utfordrende da de er motstandsdyktige mot flere typer antibiotikum.

Les mer: I Norge slipper vi å bekymre oss for å bli syke av maten vi spiser

Svekket mulighet til å behandle enkle infeksjoner

Avdelingsdirektør på avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging på Folkehelseinstituttet, Hanne-Merete Eriksen forklarer hvorfor antibiotikaresistens er en utfordring for oss mennesker.

– Problemet med antibiotikaresistente bakterier er ikke at de er mer sykdomsfremkallende enn andre bakterier. Men når vi blir syke av dem er de vanskeligere å behandle. Det betyr at pasienter som blir syke av antibiotikaresistente bakterier kan få et mer langvarig sykdomsforløp med større fare for komplikasjoner og høyere dødelighet, sier Eriksen.

Les mer: Hva er egentlig antibiotikaresistens?

Spres gjennom mennesker, dyr og miljø

Antibiotikaresistens sprer seg ved at resistente bakterier smitter mellom mennesker, dyr og miljø. Spredningen skjer også ved at resistensgener sprer seg mellom bakterier.

– De antibiotikaresistente bakteriene kan ofte etablere seg i den normale bakteriefloraen, for eksempel blant bakteriene i tarmen eller på hud. Personene blir da bærere av de resistente bakteriene. Bærere blir ikke nødvendigvis syke, men kan bidra til spredning av antibiotikaresistens, sier Eriksen.

Antibiotikaresistens er et økende problem

På verdensbasis er utfordringen med antibiotikaresistente bakterier økende. Årlig dør mellom 60 – 70 000 mennesker i Europa og USA på grunn av antibiotikaresistente bakterier, og forskere anslår at i fremtiden vil tallene stige.

Heldigvis har vi et svært godt utgangspunkt her til lands.

– Forekomsten av antibiotikaresistens øker i de fleste land, også i Norge. Men vi er heldigvis et av de landene i Europa som bruker minst antibiotika i matproduksjon og til mennesker. Og vi er blant de med lavest registrert forekomst av resistente mikrober, avslutter Eriksen.