Samvirke, Teknologi

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 06.09.2016

Avl og bioteknologi er et undervurdert klimatiltak

Norsk Rødt Fe er allerede klimaeffektiv, men med nye metoden "genomisk seleksjon" vil den norske kua bli enda mer klimasmart. Foto: GENO

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 06.09.2016

Den norske kua, Norsk Rødt Fe, er allerede ledende på å redusere klimautslipp. Nå tar det bondeeide genetikkselskapet GENO nye skritt for å opprettholde forspranget.

Den norske kua er avlet frem slik at den er både frisk og produserer melk og kjøtt mer effektivt enn andre raser. Det gjør at klimautslippene fra norske kyr er lavere per produsert kilo.

Fra februar 2016 har GENO vedtatt å innføre «genomisk seleksjon» i sitt avlsarbeide.

– Med genomisk seleksjon vil den norske kua bli enda mer klimaeffektiv, sier Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke.

Raskere avlsmessig forbedring

Målet med å benytte genmomisk seleksjon er å bruke informasjon fra dyrenes arvemateriale så tidlig som mulig.

Metoden vil halvere generasjonsintervallet og justere opp farten på den genetiske fremgangen. Dette betyr en raskere avlsmessig forbedring til stor glede for både bønder og forbrukere.

– Bøndene som er medeiere av det internasjonale genetikkselskapet GENO tar nå et ansvar for å gjøre matproduksjonen mer bærekraftig, sier Hedstein.

Effektiv avlsystem gir klimautslippreduksjon

Etter klimaavtalen i Paris har norske politikere etterlyst klimatiltak innen landbruk- og transportsektoren.

Det aller viktigste klimatiltaket i landbruket er allerede utviklet og i full drift, mener Hedstein.

– Den norske samvirkeavlen har vist seg å gi effekt og er langt mer framtidsrettet enn å innføre avgifter og produksjonskutt slik som andre tidligere har foreslått, sier direktøren.

Et målrettet og effektiv avlssystem har gitt en vesentlig reduksjon i klimautslippene fra landbrukssektoren. I følge Miljødirektoratet har klimagassutslippene fra norsk jordbruk blitt redusert med 5 % siden 1990.

– Det er vesentlig at politikere i Norge og andre land setter seg grundig inn i hva som gir reduserte utslipp og hva som ikke gjør det. Den norske måten å produsere melk og kjøtt på medfører at utslippene reduseres. Det vil være katastrofalt om en bærekraftig modell erstattes av import fra land med høyere utslipp enn det vi har i Norge, advarer Hedstein.