Bærekraft, Samvirke

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 19.10.2017

Norske grisebønder har gjennom avlsselskapet Norsvin avlet fram en bærekraftig gris

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 19.10.2017

Norske grisebønder har gjennom eierskap i avlsselskapet Norsvin avlet fram en gris som eksporteres til 54 ulike land. Suksessen hadde ikke vært mulig uten samvirke.

Avlsarbeid er langsiktig arbeid og må forholde seg til biologiske begrensninger. Når norske svinebønder driver avl, gjør de det i fellesskap.

Samvirke har hatt alt å si for det gode resultatet og er grunnen til at norsk husdyravl har utmerket seg internasjonalt.

Les mer: Norske svinebønder er grisegode på svineavl

100 % samvirkebonde

Grise- og kornbonde Maria Østerås forteller at hun er 110 prosent samvirkebonde.

– Jeg har stor tro på samvirke og støtter opp om den strukturen. Jeg leverer kornet gjennom Felleskjøpet Agri SA, kjøper sæd fra Norsvin SA og selger slakt og handler mordyr gjennom Nortura SA.

I et samvirke handler det ikke om størst mulig gevinst på få hender, men om å gå sammen for å oppnå et felles mål. Som i fellesskap flest handler det om å både gi og motta.

– Vi driver produksjon her på Stange og vi er så heldige å ha så gode produksjonsvilkår at vi strengt tatt kanskje ikke hadde trengt å samarbeide med andre i samvirke, men vi gjør det likevel fordi vi mener fellesskapet er viktig og at vi står mye sterkere sammen, sier Østerås.

Les mer: Samvirke er bondens viktigste redskap

Fellesskapet har skapt en bærekraftig gris

For henne som bonde handler samvirke mye om det tenkes langsiktig slik at det skapes gode og bærekraftige løsninger som fungerer best på sikt.

– På avlssida så handler det om at vi i fellesskap har avlet fram en bærekraftig gris. Den er frisk, uavhengig av noe særlig antibiotika og som bruker lite fôr og vokser godt på det fôret de får. I sum har vi en effektiv gris som vokser raskt på relativt lite fôr, men samtidig er en frisk gris.

For henne er genetikk i verdensklasse bare et tastetrykk unna. Hun kan bestille sæddoser fra Norsvin på internett, og hvis hun bestiller før 9, leveres de samme dag.

– Dette er genetikk som legger til rette for at vi oppnår veldig gode resultater. Og det er jo et veldig effektivt system å kunne bestille på den måten, avslutter Østerås.

Les mer: Purka til Norsvin og Topigs Norsvin er sannsynligvis verdens beste gris