Samvirke

Publisert: 08.10.2019

Bærekraft er tema på årets samvirkefrokost!

Samvirkesenteret mener samvirkemodellen sitter på gode løsninger for fremtiden. Foto: iStock

Publisert: 08.10.2019

15. oktober arrangeres Samvirkefrokosten for 24 gang. Tema for årets frokost er «Bærekraftig virksomhet krever bærekraftige eierformer».

Hver høst arrangerer Samvirkesenteret samvirkefrokosten slik at flere skal bli kjent med eierformen. I år har de valgt å sette bærekraft på agendaen.

– Bærekraftutfordringene krever langsiktige og systematiske løsninger. Langsiktig eierskap er en klar fordel når målet er langsiktig og der spiller samvirkemodellen en viktig rolle, sier den ferske lederen, Janne Log.

Hun mener det nå er på høy tid at flere blir kjent med fordelene som ligger iboende i samvirkemodellen.

Les mer: Derfor kan samvirkeorganisering løse bærekraftmålene.

Samvirke har flere fordeler og er demokratisk eierform

Samvirkemodellen er en måte å organisere en forretningsvirksomhet på, men den har flere særpreg som skiller den fra andre foretaksformer som aksjeselskap og enkeltpersonforetak.

– Samvirkebedrifter må minimum eies av to personer som har nytte av selskapet og bedriftene skal være styrt av eierne sine. Hver eier har like mye innflytelse og er derfor også en demokratisk eierform, forklarer Log.

Eierskapet skal være til nytte for eierne

Mange av Norges største selskaper er organisert som samvirke. TINE er eid av 9000 melkebønder, mens OBOS er eid av 400 000 boligeiere.

– Det at selskapet er opprettet for å være til nytte for eierne sine betyr at eierne har et lengere perspektiv på eierskapet og dermed er det en langsiktig eierform, sier Log.

Les mer: Samvirke er en bærekraftig forretningsmodell.

Bønder tar hverandre i hendene

Melkebønder som er medlemmer og leverer melken, er TINEs eiere. Foto: TINE

FN skryter av samvirkemodellen

Det er ikke bare Log og Samvirkesenteret som mener samvirkemodellen sitter på gode løsninger for fremtiden. Også FN har trukket frem samvirkemodellen som et middel for å nå bærekraftmålene.

– Er du en langsiktig og profesjonell eier, så har du fokus på bærekraft. Er eierskapet kortsiktig vil kortsiktige profittmål stå i konflikt med langsiktig fokus på bærekraft. Samvirke er langsiktig eierskap og følgelig et viktig virkemiddel for at vi skal nå bærekraftsmålene, forklarer Log.

Les mer:

Samvirkemodellen er ønsket høyere opp på politisk agenda i Norge

På årets frokost har Samvirkesentret invitert professor rettsvitenskap og samvirkerett, Jukka Mähönen, fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Helsingfors. De har også invitert Gunnar Hovland, konsernsjef i TINE SA, som ble kåret til Norges mest bærekraftige selskap i 2019.

Log mener det er viktig at samvirkemodellen kommer høyere opp på den politiske agendaen i Norge.

– Vi har 11 år på å nå FNs bærekraftmål og 1,5 graders målet i Parisavtalen. Vi har ikke råd til at bærekraft skal bli en kortsiktig omdømmekonkurranse, avslutter hun.

Bli med på samvirkefrokosten 15. oktober!