Samvirke

Oppdatert: 08.10.2018

Publisert: 05.10.2018

Bærekraftig business: Er samvirke løsningen mange har ventet på?

Oppdatert: 08.10.2018

Publisert: 05.10.2018

Mange gründere er opptatt av å starte bedrifter med mening. Bedrifter skal ikke bare tjene penger, de skal redde verden også. Er samvirke løsningen mange har ventet på?

– Skal vi nå FNs bærekraftsmål trenger vi flere bedrifter som evner å ha to tanker i hodet på en gang: Vekst OG bærekraft. Det er det som er samvirke i praksis, sier Helene Lillekvelland, fagsjef for samfunnsøkonomi i Norsk Landbrukssamvirke.

Før sommeren arrangerte Norsk Landbrukssamvirke og konsulentselskapet Myldring en konferanse om alternative forretningsforretningsformer, Oslo:Samvirk.

– Fremtidens gründere må få vite om alternativer til selskapsformer som bare har raske penger som formål, sier hun.

Les mer: Samvirke er en bærekraftig forretningsmodell

Penger er et middel og ikke et mål

På konferansen var de amerikanske gründerne Jennifer Brandel og Mara Zapeda invitert til å holde innlegg om hvordan penger er et middel, ikke et mål i seg selv.

Brandel og Zapeda står bak en hel bevegelse av gründere fra hele verden som ønsker å drive forretning med mening.

– Vi ønsker å være en motvekt mot bedrifter som bare har fokus på én ting – vekst for enhver pris, sier Zapeda.

Jennifer Brandel og Mara Zapeda er amerikanske gründere som er opptatt av mer enn bare å tjene penger. Foto: Therese Holmen

Alternative forretningsmodeller må til hvis verden skal reddes

Brandel og Zapeda ønsker å gjøre noe med det de mener er en usunn forretningskultur.

De mener at utviklingen av alternative forretningsmodeller er viktig hvis vi skal «redde verden».

– Vekst er mer enn tall. Mange gründere vil bygge selskaper som tjener penger, men også mening. De vil forbedre lokalsamfunn og folks liv. De vil ha kvalitet i alle ledd og vokse i et tempo som passer både for de ansatte og eierne, sier Zapeda.

Les mer: Er samvirke er nøkkelen til bærekraftig landbruk?

Nytt verdigrunnlag er vind fra fortiden

Lillekvelland mener samvirke svarer på mange av de problemstillingene som Brandel og Zapeda viser til.

– I følge FN er samvirke den mest bærekraftige forretningsmodellen. Årsaken er at samvirkebedrifter er som regel eid av mange, og de har blitt etablert for være til nytte for eierne sine, sier hun.

En forretningsmodell som tar utgangspunkt i å være noe mer for eierne sine enn ren kapitalavkastning vil være mer bærekraftig, mener Lillekvelland.

– En bedrift som er etablert for å være til nytte for mange tusen mennesker tar mest sannsynligvis andre valg i styrerommet, enn en bedrift som er opprettet for å gi kortsiktig gevinst og høyest mulig utbytte til noen få, forklarer hun.

Les mer: Brukernytte gjør samvirke til en bærekraftig forretningsmodell

Helene Lillekvelland er fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke. Hun mener fremtidens bedrifter må tenke to ting på en gang: Bærekraft og lønnsomhet. Foto: Julie Lunde Lillesæter.

Landbrukssamvirker med gode løsninger for bonden

I deler av norsk næringsliv har vi en sterk samvirketradisjon.  Nesten alle norske bønder er medeier i en eller flere samvirkebedrifter.

Lillekvelland tror det er lite sannsynlig at landbrukssamvirkene hadde investert så mye i helseprogrammer og rådgiverkorps om de ikke hadde vært samvirke.

– Ingen har så gode helsedata på husdyrene sine som vi i Norge. Ettersom samvirkene er til for bøndene gir det selvfølgelig mening å investere i løsninger som er bra for bonden, selv om det merkes på bunnlinja, sier hun.

Den forsvunne diamant må på pensum

Selv om samvirkets kjerneverdier er i vinden, så er organisasjonsformen «samvirkeforetak» ukjent for de fleste.

Dette skyldes kanskje at fremtidens bedriftsledere sjelden hører om organisasjonsformen under utdanningen, eller i møte med rådgivere i etableringsfasen.

– Tiden er moden for å sette samvirke på pensum og på agendaen. Det er en foretaksform som kan møte mange av de behovene som fremtiden trenger, avslutter Lillekvelland.