Samvirke

Oppdatert: 30.08.2017

Publisert: 22.08.2017

Bondeeide Nortura skaper tusenvis av norske arbeidsplasser

Norturas slakteri på Rudshøgda er Norges største baconfabrikk og sysselsetter 500 årsverk. Foto: Nortura

Oppdatert: 30.08.2017

Publisert: 22.08.2017

Mer enn 26.000 mennesker i Norge har en jobb å gå til på grunn av det bondeeide samvirkekonsernet Nortura.

Det er analyseselskapet Samfunnsøkonomisk Analyse som har laget rapporten ringvirkningen av Norturas virksomhet. Den synliggjør Nortura-konsernets verdiskapning og sysselsettingseffekter.

– Samvirkenes betydning for verdiskaping og sysselsetting i Norge og for felleskapet vårt er sterkt underkommunisert. Totalt legger Nortura igjen 5,1 milliarder kroner i lokalsamfunn over hele landet gjennom vår virksomhet. Det er mye penger! Sier kommunikasjonsdirektør i Nortura, Ellen Flø Skagen.

Norturas arbeidsplasser er spredt over hele landet

Et stort antall av alle som er sysselsatt i landbruksbaserte næringer er tilknyttet landbrukets samvirkeorganisasjoner. Arbeidsplassene er spredt rundt om i landet.

– Vi har fabrikker i 28 kommuner og bønder og underleverandører i hvert eneste fylke, så jeg vil si vi er svært viktige for både sysselsetting og verdiskaping over hele Norge. Vi har helnorsk eierskap og i hovedsak en helnorsk verdikjede. Verdiene blir værende igjen i lokalsamfunnene slik at de kan brukes der, sier Flø Skagen.

Nortura har 5.179 årsverk og aktiviteten deres berører 20.725 bønder. De 5,1 milliardene er inntekter i form at skatter og avgifter som går til fellesskapet.

Viktig å satse videre på landbruket

Landbruket spiller en nøkkelrolle når det kommer til å skape arbeidsplasser i hele Norge. Analysen gir en pekepinn på hvor mange arbeidsplasser som avhenger av den norske bonden.

– Dersom det er politisk vilje til å ha arbeidsplasser over hele landet er det opplagt at landbruket er en av de viktigste næringene vi har for å oppnå det. Vi har gode naturgitte forutsetninger over hele landet, med tanke på beite, klima og utmark for utegående dyr, men også for kraftfôrbaserte produksjoner som gris og kylling, avslutter Skagen.