Samvirke

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 21.09.2018

Bondens psykiske helse blir satt på prøve når vær og klima ikke spiller på lag

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 21.09.2018

Sommerens ekstremvær har gitt avlinger langt under normalen. For mange bønder vil høsten bli krevende.

– Mange bønder i Norge går nå en tung tid i møte, sier kommunikasjonssjef i Norsk Landbrukssamvirke, Frida Gunnestad Johansen.

Nå ønsker bondeorganisasjonene å sette fokus på psykisk helse blant norske bønder gjennom prosjektet Godt bondevett.

Prosjektet vil skape økt bevissthet om psykisk helse i landbruket og gjøre bonden bedre rustet til å takle psykiske plager.

– Halvparten av alle nordmenn vil få psykiske plager i løpet av livet. Det gjelder også bønder, sier Gunnestad Johansen.

Forventer mange henvendelser fra bønder utover høsten

Norsk Landbruksrådgivning er en av organisasjonene som deltar i prosjektet. De tilbyr tjenester innen HMS og krisebistand.

– Når bondens fôrlager minker, pengeboka blir tom og høstmørket senker seg – da vil det bli tøft for mange. Vi vil etter beste evne bistå med den hjelpen vi kan. Utfordringen er å komme tidlig nok inn, sier fagkoordinator for HMS i Norsk Landbruksrådgivning, Halle Arnes.

Halle sier at de ikke har fått så mange telefoner om rådgivning etter sommerens tørke enda, men han forventer flere telefoner utover høsten.

– Bonden har nok vært mest opptatt med å utføre praktiske ting for å begrense skaden. Vi regner med at dette vil øke på utover høsten og vinteren når den harde realiteten slår inn, sier Arnes.

Vi må ta godt vare på hverandre

Gunnestad Johansen mener det er viktig å ha noen rundt seg når krisen rammer.

– Nå er det viktig å spørre venner, naboer og bondekollegaer hvordan de har det og fange opp om de ikke har det bra. Konsekvensene kan bli alvorlige og fatale både for mennesker og dyr hvis bonden sliter psykisk og bærer det med seg i ensomhet, avslutter hun.

Trenger du noen å snakke med?