Samvirke17.02.2017

Bønder jobber sammen for å nå et felles mål

Bønder tar hverandre i hendene

Samvirke gir en merverdi sammenlignet med andre foretaksformer, mener styreleder i Gartnerhallen Anders Nordlund. Foto: Tine

17.02.2017

I samvirkebedriftene er det eierne som bestemmer.

– Samvirke gir en merverdi sammenlignet med andre foretaksformer. Våre eiere samhandler aktivt med foretaket på flere områder som skal gi best mulig medlemsnytte, samtidig som vi står sterkere sammen både i forhold til marked og rammebetingelser, sier Anders Nordlund, styreleder i Gartnerhallen.

Jobber for å videreutvikle den unike verdikjeden for mat i Norge

Nordlund er oppvokst på gård og har hatt jord under neglene siden han var en liten gutt. I dag er han potetprodusent og styreleder i Norges største frukt-, grønnsaker og potetselskap Garterhallen SA.

– Jeg stilte til valg som styreleder fordi jeg alltid har vært engasjert i landbrukspolitikk og markedet for landbruksprodukter. Vi har noen unike verdikjeder innenfor matproduksjon som jeg mener det er riktig å ta vare på og utvikle de videre, sier han.

Nordlund synes styrevervet er givende, men også utfordrende.

– Det gir energi å jobbe sammen med andre for å nå et felles mål. Det å kunne bruke sine evner til å oppnå gode løsninger på krevende saker er givende, sier Nordlund.

Oppfordrer flere til å stille til valg

Styrelederen mener det er en fordel for Garterhallen at selskapet er styrt av eierne sine og oppfordrer flere til å stille til valg.

– Jeg oppfordrer alle til å stille til valg. Man må være klar over at det å være tillitsvalgt på øverste nivå krever mye tid og ressurser, men man får desto mer igjen for det også. Jeg ville aldri vært det foruten, sier han.