Samvirke

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 24.05.2018

Brukernytte gjør samvirke til en bærekraftig forretningsmodell

Målet med et samvirkeforetak er å være til nytte for eierne sine. Foto: iStock

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 24.05.2018

- En forretningsmodell som tar utgangspunkt i å være til nytte for eierne sine vil i sin natur være opptatt av å drive en langsiktig, bærekraftig virksomhet, sier seniorrådgiver i Norsk Landbrukssamvirke, Eugen Tømte.

I september 2015 lanserte FN 17 bærekraftsmål. I strategidokumentet ble samvirkebedrifter trukket frem som et verktøy til hvordan vi kan nå målene.

Samvirkebedrifter kjennetegnes ved at alle som kan dra nytte av bedriften kan bli medeier.

– Det innebærer at en samvirkebedrift har et bredere mål med virksomheten enn bare kortsiktig utbytte på investert kapital, sier Tømte.

Samvirkeforetaks mål er å være til nytte

Målet med et investoreid selskap er å få avkastning på pengene man har investert. Målet med et samvirkeforetak derimot er å være til nytte for eierne sine.

– Nytte kan være så mangt. Nytte kan være tilgang til produkter, tjenester eller et marked å selge varene sine i, sier Tømte.

Les også: Hva er egentlig forskjellen på samvirke og akjseselskap?

FNs bærekraftsmål

FN lanserte sine 17 bærekraftsmål i 2015. Samvirkebedrifter blir løftet fram som et verktøy på veien mot målene.

Sparer tid og penger ved å gå sammen

Nesten alle norske bønder er medeier i en eller flere samvirkebedrifter. Felleskjøpet er det største med 44 000 medeiere.

I stedet for at hver enkelt bonde skal bruke mye tid og krefter på å skaffe seg viktige innsatsfaktorer har bøndene alliert seg i «felleskjøp».

– Formålet med Felleskjøpet er å få tilgang til viktige innsatsfaktorer til en rimelig pris. Ved å gå sammen sparer bøndene tid og penger. Formålet er ikke størst mulig utbytte på kjøp av salg av traktor og gjødsel, forklarer Tømte.

Investerer i løsninger som er bra for bonden

En bedrift som skal være til nytte for eierne sine tar helt andre valg enn bedrifter som skal tjene mest mulig penger til sine investorer.

Tømte tror det er lite sannsynlig at landbrukssamvirkene hadde investert så mye i helseprogrammer og rådgiverkorps om de ikke hadde vært samvirke.

– Ingen har så gode helsedata på husdyrene sine som vi i Norge. Ettersom samvirkene er til for bøndene gir det selvfølgelig mening å investere i løsninger som er bra for bonden, selv om det merkes på bunnlinja, sier Tømte.

Les mer: Landbrukssamvirke er bra for bonden – og alle andre også!