Samvirke

Publisert: 11.12.2018

Demokratisk eierstyring har vært en suksess for norsk landbruk

En tredjedel av norsk matindustri er i dag eid av norske bønder i fellesskap, og alle har lik mulighet til å påvirke. Foto: Norsk Landbrukssamvirke

Publisert: 11.12.2018

Landbrukssamvirkene har blitt beskyldt for å være tungrodde og ha en lite effektiv eierstyring. - Helt feil, mener direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

En tredjedel av norsk matindustri er i dag eid av norske bønder i fellesskap. Nesten 40 000 norske bønder er medeier i en eller flere landbrukssamvirker, som TINE, Felleskjøpet og Nortura.

En samvirkebedrift skal være styrt etter demokratiske prinsipper. Det betyr at alle medeiere har like mye innflytelse i viktige strategiske avgjørelser.

– Noen tror at demokratisk eierstyring kan bidra til tungrodde beslutningsprosesser. Men, det kan også være veldig effektivt, sier Hedstein.

Les mer: I landbrukssamvirkene er det bøndene som styrer

Engasjement om vedtak er en fordel for implementering

Hedstein mener det er positivt at mange er involvert i beslutningsprosessen.

– Når organisasjonen er rigget for å gi mange mennesker innsikt og innflytelse er det også flere som føler eierskap til avgjørelsene som tas. Det kan bidra til engasjement og oppslutning om sentrale vedtak, som igjen kan være en fordel når disse skal iverksettes ute i organisasjonen, forklarer Hedstein.

Direktøren viser til at en omvendt modell – hvor en liten gruppe tar et strategisk valg for deretter å distribuere informasjon til regionale og lokale nivå – også vil kreve tid.

– Beslutninger i lukkede rom går fort, men implementeringen er ikke nødvendigvis like effektiv. Enhver som har fått beslutninger tredd over hodet vet hva jeg snakker om, sier han.

Les mer: Bærekraftig business: Er samvirke løsningen mange har ventet på?

- Når organisasjonen er rigget for å gi mange mennesker innsikt og innflytelse er det også flere som føler eierskap til avgjørelsene som tas, sier Ola Hedstein. Foto: Julie Lunde Lillesæter

Demokratiet i samvirke bidrar til økt konkurransekraft

Hedstein tror at landbrukssamvirkenes demokratiske beslutningsprosess kan bidra til økt konkurransekraft for bedriftene i fremtiden. Årsaken er at demokrati og fordeling er verdier mange forbrukere setter pris på.

– Om du lykkes i å skape meningsfylte beslutningsprosesser der organisasjonen og driften reflekterer eiernes verdier, kan det bidra til at selskapet skiller seg ut på en positiv måte, avslutter Hedstein.