Samvirke

Oppdatert: 07.01.2020

Publisert: 08.01.2019

Derfor arrangerer vi landbrukets innovasjonscamp 2019

Landbrukets innovasjonscamp samler 30 mennesker med ulik fagbakgrunn som sammen skal utvikle løsninger som skal bidra til enda bedre dyrevelferd i norsk landbruk. Foto: John Trygve Tollefsen.

Oppdatert: 07.01.2020

Publisert: 08.01.2019

For tredje år på rad har Norsk Landbrukssamvirke arrangert landbrukets Innovasjonscamp. - Målet er å skape morgendagens løsninger for et bærekraftig norsk landbruk, sier fagsjef for forskning og innovasjon i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp.

Samtidig som konferansen Mat og Landbruk 2019 foregikk deltok 30 mennesker med ulik fagbakgrunn og jobber hardt med å utvikle løsninger som skal bidra til enda bedre dyrevelferd i norsk landbruk.

Disse 30 menneskene deltar på Landbrukets Innovasjoncamp.

En innovasjonscamp er en 48 timers workshop der mennesker kommer sammen for å finne en eller flere løsninger på et problem, sier fagsjef for forsknings og innovasjon i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp.

Gode ideer blir til når mennesker møtes

Innovasjonscampen arrangeres sammen med Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.

– En innovasjonscamp er en kickstart på en innovasjonsprosess. Vi samler sammen mennesker med ulik fagbakgrunn som ellers aldri ville ha funnet sammen og gir de tid og rom til å tenke ut løsninger, forklarer Klepp.

Deltakerne kommer fra teknologimiljøer, landbrukssamvirkene eller ulike forskningsmiljøer.

Dyrevelferd er viktig for forbrukerne

Årets utfordring er bedre dyrevelferd i norsk landbruk.

– Vi ser at dyrevelferd er et tema som opptar mange forbrukere. I Norge er vi allerede veldig gode på dyrevelferd, men også vi skal bli enda bedre, sier fagsjefen.

Løsningene som kommer fra innovasjonscampen skal presenteres foran hele Mat og Landbruk 2019 og vurderes av en ekstern jury.

– De ideene som juryen liker best vil bli premiert med forsknings- og utviklingsstøtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet, sier Klepp.

Fra camp til konkurransedyktig produkt

Flere av ideene som ble klekket ut på campene fra 2017 og 2018 er tatt videre i systemene til både Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge.

– Planen er å utvikle disse ideene til fullverdige produkter, tjenester eller forskningsprosjekter. Kanskje er det noen av disse prosjektene som får Innovasjonsprisen en gang i fremtiden?, sier Klepp håpefullt.