Samvirke

Oppdatert: 24.04.2019

Publisert: 12.04.2019

Derfor arrangerer vi samvirkeseminaret OSLO:Samvirk

Oppdatert: 24.04.2019

Publisert: 12.04.2019

Samvirke kan bli et konkurransefortrinn for landbrukssamvirkene. -Flere må kjenne til forretningsformen og fordelene, og derfor arrangerer vi OSLO:Samvirk, sier fagsjef for samfunnsøkonomi i Norsk Landbrukssamvirke, Helene Lillekvelland.

Mange unge arbeidstakere sier de vil ha en jobb med mening. Samtidig er verdier som bærekraft, demokrati og fordeling er viktige verdier i dagens samfunn.

– Forretningsformen samvirke svarer på alle disse verdiene. Utfordringen er at for få vet hva samvirke er og det vil vi gjøre noe med, sier Lillekvelland.

24. april arrangerer Norsk Landbrukssamvirke derfor et seminar om samvirke og andre demokratiske forretningsmodeller på FOLKOSLO sammen med en rekke partnere.

Les mer om OSLO:Samvirk! her

Samvirkeformen skaper varige og langsiktige verdier

Nettverket for økonomer, Rethinking Economics, er en flere partnere som står bak seminaret.

– Vi trenger nye bedriftsformer for det 21. århundre. Kortsiktig maksimering av aksjonærverdi bidrar til at verdier hentes ut av økonomien, det skapes ikke i stor nok grad varige verdier for samfunnet, sier leder for Rethinking Economics, Ebba Boye.

Samvirke kan være fremtiden

Konsulentselskapet Myldring er også med som medarrangør.

– Jeg har lyst til å være beslutningstager og eier av arbeidsplassen min. Jeg tror dette kommer i rasende fart fremover, og vi ser at bedrifter som Kantega får til dette med gode resultater. De som tar med seg samvirkeprinsippene i driften tror jeg vil ha et konkurransefortrinn hva gjelder rekruttering og generell utvikling fremover, sier gründer bak Myldring, Synnøve Sagafos.

FAKTA om OSLO:Samvirk

24. april på FOLK OSLO kl. 13.00 – 17.00

OSLO:Samvirk arrangeres sammen med Rethinking Economics, Myldring, FOLK Oslo, Norges Vel og Coop.

Les mer om OSLO:Samvirk her!