Samvirke

Publisert: 07.01.2020

Derfor arrangeres Landbrukets innovasjonscamp

Campen er en samling over totalt fire dager der mennesker med ulik fagbakgrunn kommer sammen for å finne en eller flere løsninger på et problem. Foto: Julie Lunde Lillesæther / Differ Media

Publisert: 07.01.2020

For fjerde gang arrangerer Norsk Landbrukssamvirke Landbrukets innovasjonscamp. - Målet er å skape morgendagens løsninger for et bærekraftig norsk landbruk, sier fagsjef for næringspolitikk og innovasjon i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp.

Cirka 30 mennesker med ulik fagbakgrunn jobber sammen i landbrukets innovasjonscamp.

Campen er en samling over totalt fire dager der mennesker med ulik fagbakgrunn kommer sammen for å finne en eller flere løsninger på et problem.

– Vi ser at campen inspirerer til innovasjon og det er det vi prøver å oppnå. Vi kan ikke redde verden på fire dager, men vi kan komme nærmere gode løsninger, sier Klepp.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge er med

Innovasjonscampen arrangeres sammen med Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og NCE Heidner Biocluster.

– En innovasjonscamp er en kickstart på en innovasjonsprosess. Vi samler sammen mennesker med ulik fagbakgrunn som ellers aldri ville ha funnet sammen og gir de tid og rom til å tenke ut løsninger, forklarer Klepp.

Deltakerne kommer fra teknologimiljøer, landbrukssamvirkene eller ulike forskningsmiljøer.

Ressurser på avveie er årets tema

Med årets tema er målet å finne nye løsninger for bedre utnyttelse av ressurser.

– Et enda mer sirkulært landbruk er definitivt fremtiden. Deltakerne skal utvikle ideer for hvordan sidestrømmer og ressurser som i dag er på avveie i norsk matproduksjon skal bli til nye og verdifulle innovative løsninger, produkter eller tjenester, forklarer Klepp.

Det er to grupper som vil bli plukket ut som vinnere av campen.

– Vinnerne har muligheten til å utvikle ideene sine videre. Forskningsrådet og Innovasjon Norge har satt av 400 000 kroner til forprosjektmidler til hver av vinnerne, forteller Klepp.

Lytt på Landbruk på øret om om årets Landbrukets innovasjonscamp:

Fra camp til konkurransedyktig produkt

Flere av ideene som ble klekket ut på tidligere camper er tatt videre i systemene til både Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge.

Les mer om tidligere prosjekt fra Landbrukets innovasjonscamp : Digital kalvebinge lar kua besøke kalven etter fødsel

– Planen er å utvikle disse ideene til fullverdige produkter, tjenester eller forskningsprosjekter. Kanskje er det noen av disse prosjektene som får innovasjonsprisen vår en gang i fremtiden?, sier Klepp håpefullt.