Samvirke

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 15.03.2018

Derfor skal du kjøpe Grandiosa

Foto: Cornelius Poppe/NTB Scanpix

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 15.03.2018

Importen av industrielt bearbeidede landbruksvarer øker. Vil du være sikker på at osten på pizzaen din er norsk må du kjøpe Grandiosa.

– Når du spiser en Grandiosa eller en Big One pizza spiser du et lite stykke Norge, sier Trond Aanerud i Orkla.

På pizzafabrikken på Stranda bruker de norsk ost, kjøtt og mel når de lager Norges mest kjøpte ferdigpizza.

Les mer: Er vi klare for fremtidens melkemarked?

Vi importerer pizza som aldri før

Importen av industrielt bearbeidede landbruksvarer, såkalte RÅK-varer, har økt betraktelig de siste årene. Ferdigpizza er en av de kategoriene som har økt mest.

I fjor importerte vi cirka 8,5 millioner kilo ferdigpizza med europeisk ost*.

Les mer: Hva er egentlig RÅK? 

Orkla brukte 4600 tonn norsk ost til Grandiosa og Big One i 2017. Foto: TINE/Bo Mathisen

Grandiosa er viktig for Norge

På Grandiosaen, derimot, er det kun norsk ost. Mer nøyaktig 2800 tonn Jarlsberg.

– Totalt sett brukte Orkla 4600 tonn norsk ost til Grandiosa og Big One i 2017. Dette tilsvarer 46 millioner liter melk og sysselsetter 7000 norske kyr på heltid, sier Aanerud.

Fordi Orkla bruker norske ingredienser i produksjonen av Grandiosa og Big One bidrar de til å opprettholde norsk landbruk og viktige industriarbeidsplasser i Norge.

– Vi kjøper råvarer fra blant annet Tine, Nortura og Norgesmøllene når vi lager pizza. I tillegg til egne industrianlegg, gir det betydelige ringvirkninger omkring i landet, sier Aanerud.

 

*Tall fra Agri Analyse/Landbruksdirektoratet/SSB