Samvirke

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 22.09.2018

Derfor var Felleskjøpet raskt på banen med krisehjelp i sommer

Felleskjøpet Bulkbil lastebil

- Vi er til for å betjene medlemmene våre. Vi tok tidlig grep for å være godt forberedt når tørkekrisen var et faktum, sier regionsjef i Felleskjøpet Agri, Kristin Wibe. Foto: Felleskjøpet

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 22.09.2018

Denne tørkesommeren har mange bønder fått langt dårligere avlinger enn normalt. Som bondeeid bedrift forsto Felleskjøpet Agri raskt alvoret og kunne ta grep tidlig for å håndtere krisen.

Felleskjøpet Agri er et innkjøpssamvirke, eid av 40 000 norske bønder. Da tørkekrisen sto på som verst tok bøndenes eget selskap viktige grep.

– Vi er til for å betjene medlemmene våre. Vi tok tidlig grep for å være godt forberedt når tørkekrisen var et faktum, sier regionsjef i Felleskjøpet Agri, Kristin Wibe.

– I krisetider er det en trygghet å vite at Felleskjøpet gjør nødvendige innkjøp og tiltak slik at medlemmene kan kjøpe det de trenger av driftsmidler på en trygg måte, sier Wibe.

Les mer: Samvirke lønner seg i krisetider

Stor innsats for å få nok fôr

Det ble tidlig klart at mange bønder ville få store problemer med å produsere nok fôr til vinteren. Mange bønder rapporterte om avlingstap på opptil 80 prosent og sendte flere husdyr til slakt.

Felleskjøpet har gjort flere tiltak for å sørge for at det finnes nok fôr til de kriserammede bøndene.

– Vi importerte 30 000 rundballer fra Island, satte opp halmformidling på nett og innførte halmgaranti slik at det ikke ble en for stor risiko for kornprodusentene å ta vare på halmen, sier Wibe.

Felleskjøpet er til enhver tid oppdatert på landbrukets utfordringer

Felleskjøpet Agri er landets eneste totalleverandør til landbruket med over 100 butikker og samarbeidende lag over hele landet.

– Vår fagstab er til enhver tid oppdatert på både utfordringer og muligheter, og står til rådighet for å gi råd og veiledning til Felleskjøpets medlemmer, sier regionsjefen.

Halmformidling og halmgaranti har vært viktige tiltak i Felleskjøpets regi i forbindelse med tørkesommeren. Foto: iStock

Viktig å stå sammen i krisetider

Felleskjøpet er mer enn bare en butikk der man kan få kjøpt ustyr, gjødsel og fôr. Det er også en stor organisasjon som samler tusenvis av bønder, og i krisetider er det ekstra viktig å stå sammen.

– Vi har gjennomført over 30 fagmøter der flinke fagfolk har gitt råd om fôrsituasjonen, og bidratt med alternative fôrplaner og mulige tiltak, forklarer Wibe.

Over 3000 medlemmer har deltatt på møtene i sommer.

Uten samvirkene kunne fôrkrisen blitt verre

Fagsjef for samvirke i Norsk Landbrukssamvirke, Julie Nåvik Hval, mener samvirke er en fordel når kriser oppstår.

– I samvirker er det bøndene som er eier og sitter i styre og stell. Det betyr at når kriser oppstår kan de raskt iverksette tiltak, fordi de selv har best kunnskap om bøndenes behov. Dermed er det også lettere å prioritere de tiltakene som har best effekt, sier Hval.

– Uten landbrukssamvirkenes innsats kunne denne sommeren ha blitt enda mørkere for mange. Tørkesommeren har vist oss hvorfor samvirke lønner seg, avslutter Nåvik Hval.