Samvirke

Oppdatert: 03.01.2019

Publisert: 02.01.2019

Dyrevelferden i norsk pelsdyrnæring er god

To faglige utredninger har det siste tiåret slått fast at dyrevelferden til norske pelsdyr blir ivaretatt. Foto: Norges Pelsdyralslag

Oppdatert: 03.01.2019

Publisert: 02.01.2019

Regjeringen vil legge ned norsk pelsdyrnæring med begrunnelse i dyrevelferd. - Ingen andre land kan vise til så god dyrevelferd som norsk pelsdyrnæring, sier kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag, Guri Wormdahl.

– Velferden til dyra er gjennomgående god. Det inntrykket som blir forsøkt skapt av dyreaktivister om dårlig dyrevelferd i pelsdyrnæringen er beviselig feil, sier Wormdahl.

I løpet av det siste tiåret er det gjennomført to faglige utredninger på dyrevelferden blant norske pelsdyr, fra henholdsvis Vitenskapskomiteen for mattrygghet (2008) og det regjeringsoppnevnte utvalget for gjennomgang av pelsdyrnæringen i NOU 2014:15.

Begge utredningene konkluderer med at dyrevelferden til pelsdyrene blir ivaretatt.

Les også: Pelsdyrbønder saksøker staten for brudd på Grunnloven

Det er strenge krav til dyrevelferd i norsk pelsdyrhold

Norske pelsdyr blir hyppigere og grundigere kontrollert enn noen andre dyreslag, med tre pålagte veterinærbesøk hvert eneste år.

– Mattilsynet gjennomfører i tillegg egne kontroller. I 80 prosent av tilfellene kommer Mattilsynet uanmeldt. De finner ikke flere avvik enn blant dyrehold, sier Wormdahl.

Nye kontroller i 2018, som en del av pelsdyrnæringens helsetjeneste, viste også at 99,8 prosent av norske pelsdyr er friske og skadefrie.

– Få næringer kan vise til slike tall. De resterende dyrene var dessuten under behandling, sier Wormdahl.

Pelsdyrbøndene setter dyrevelferd høyt

For pelsdyrbonde Lars Ole Bjørnbet fra Orkdal utenfor Trondheim er dyrevelferd veldig viktig.

– God dyrevelferd er helt nødvendig. Vi lever at kvaliteten på pelsen og hvis dyrene ikke trives blir pelsen dårlig og blass. Det vet alle som har dyr, sier Bjørnbet.

Pelsdyrbøndene mottar ikke produksjonsstøtte og selger skinnene på internasjonale skinnauksjoner.

– Vi kan ikke konkurrere på det internasjonale markedet hvis vi ikke har topp kvalitet og topp dyrevelferd. Vi har de strengeste dyrevelferdsreglene i Norge og det gir oss god kvalitet, forklarer Bjørnbet.

- Vi lever at kvaliteten på pelsen og hvis dyrene ikke trives blir pelsen dårlig og blass. Det vet alle som har dyr, sier pelsdyrbonde Lars Ole Bjørnbet. Foto: Nils Heldal

Importert pels vil ikke ha like strenge krav til dyrevelferd som i Norge

Før jul la regjeringen fram et forslag om å legge ned den norske pelsdyrnæringen. Det skal fremdeles være lov å importere pels.

– Den importerte pelsen blir jo produsert i et land med en helt annen dyrevelferd og kvalitet enn i Norge. Da henger ikke argumentet om dyrevelferd lenger på greip, sier Bjørnbet.

Les også: Hva kan du egentlig om norsk pelsdyrnæring?