Internasjonalt, Samvirke

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 28.01.2019

Europas bønder ser til Norge for å få mer makt i verdikjeden

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 28.01.2019

I Norge eier bøndene en tredjedel av norsk matindustri. Det er en situasjon mange utenlandske bønder misunner dem. Nå vil europeiske bønder lære av de norske samvirkebøndene.

– I Norge har samvirkebedriftene i landbruket fått en viktig rolle i å regulere markedet for egne varer.  Det er helt unikt i verdenssammenheng, sier fagsjef for samvirke i Norsk Landbrukssamvirke, Julie Nåvik Hval.

Nåvik Hval tror ikke dette hadde vært mulig om de norske bøndene ikke hadde gått sammen, organisert seg og eid sin egen matindustri.

– Den norske bonden er en betydelig eier i norsk matindustri. Over 40 000 norske bønder eier en tredjedel av norsk matindustri sammen i samvirke, sier hun.

EU vil ha økt samarbeid mellom bønder i Europa

Flere land ser nå til Norge for å lære hvordan bøndene kan ta en større del av verdiskapingen i verdikjeden for mat.

Bønder over hele Europa er i gang med et stort prosjekt (BOND) der målet er å fremme samarbeid og styrke bønders innflytelse på markedet og i politikken.

Norsk Landbrukssamvirke er blitt invitert som en partner inn i prosjektet.

– Ved å finansiere et slik prosjekt viser EU at de har en oppriktig interesse i å bidra til mer reelt samarbeid og en styrket posisjon for bønder i praksis. Vi er glade for at vi kan ta med oss over hundre år med erfaring fra samvirkeorganisering i landbruket i Norge inn i prosjektet, sier Nåvik Hval.

- Norske samvirkebedrifters rolle i landbruket er unikt i verdenssammenheng, sier fagsjef for samvirke i Norsk Landbrukssamvirke, Julie Nåvik Hval.

Skeptiske østeuropeiske bønder ble engasjert i samvirke

I BOND-prosjektet deltar mange bondeorganisasjoner fra de øst-europeiske landene.

Flere land i Øst-Europa har en spesiell historie der «kooperativer» ikke har en positiv klang etter 50 år med kommunistisk styre.

I vår var flere av de østeuropeiske bondeorganisasjonene på en studietur til Norge for å møte de norske landbrukssamvirkene.

– Det er spesielt spennende å møte bønder fra Øst-Europa. Mange var skeptiske til samvirker da de først kom, men ble veldig engasjert etter å ha møtt de norske organisasjonene, sier Nåvik Hval.

Store muligheter også for småbønder

Peter Kajner fra Ungarn var med på studieturen til Norge.

– I Norge studerte vi hovedsakelig landbrukssamvirker og hvordan de jobber sammen. Organisasjonens demokratiske styring gjør at medlemmene ser samvirkeforetakene som sine egne, sier han.

Kajner representerer en nasjonal forening for småskala matprodusenter i Ungarn, og ble han imponert over å se at ideen om samarbeid er så naturlig for småbønder.

– Det å ha tilgang til store markeder, samtidig som de kan produsere egen ost i bakgården, kan være en optimal modell for små gårder og for utviklingen av lokale markeder på bygda, sier han.

Les mer: Bak enhver Kraftkar står tusen Norvegia

Samarbeid vil bli enda viktigere framover

De siste tiårene har vi sett en voldsom endring i de globale matmarkedene med økt liberalisering av handel og globalisering.

Gjennom å samarbeide har de norske landbrukssamvirkene utviklet seg fra å være små lokale organisasjoner til å bli nasjonale konsern.

– Norske bønder har gått i bresjen, og nå begynner bønder i andre land å få øynene opp for det arbeidet som er lagt ned over lang tid i Norge.  Med stadig sterkere konkurranse i markedet for mat, er det all grunn til å tro at samarbeidet i landbruket vil bli enda viktigere i tiden som kommer, sier Nåvik Hval.