Samvirke

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 29.10.2019

Europas mest moderne forsøksfjøs er i Norge

Teknisk utstyr og kyr side om side i forsøksfjøset. Foto: Aurora Hannisdal / Differ

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 29.10.2019

I Europas mest moderne forsøksfjøs skal Felleskjøpet teste nye fôrtyper til melkekyr. – Vi skal se på hvordan vi skal lage fôr i fremtiden og hvordan vi kan utnytte norske ressurser best mulig, sier prosjektleder i Felleskjøpet Rogaland Agder, Jan Maldal.

28. mars 2019 stod 60 norske melkekyr klare for å innta sitt nye hjem Felleskjøpets forsøksgård Formelfjøset.

– Det er viktig for oss i Felleskjøpet å forske på norske ressurser slik at den norske bonden kan få en mest mulig optimal produksjon på de dyra vi har. Det handler om å utnytte de råvarene vi har tilgjengelig i Norge, sier Maldal.

I det nye forsøksfjøset skal forskerne teste hvordan hver enkelt melkeku reagerer på ulike typer fôr.

Les mer: Kunstig intelligens og maskinlæring på full fart inn i norske fjøs og binger

Teknisk utstyr og kyr side om side i forsøksfjøset

Fjøset er 2000 kvadratmeter stort og har installert en rekke avansert teknisk utstyr.

– I fjøset har vi installert to melkeroboter og en rekke kamera, vekt og sensorer som overvåker kua døgnet rundt, sier Maldal.

Kyrne har hver sin ID-brikke og blir registrert hver gang de går inn i fôringsboksen. Hver ku blir også veid mange ganger for dagen.

– Ved å måle vekten på kua og mengden fôr kua spiser kan vi gjøre beregninger på fôreffektivitet, forklarer Maldal.

Det nye forsøksfjøset skal forskerne teste hvordan hver enkelt melkeku reagerer på ulike typer fôr. Foto: Aurora Hannisdal / Differ

Målet er å tilby fôr etter vær- og sesongvariasjoner

Maldal mener det nye forsøksfjøset er en viktig brikke for at Felleskjøpet raskere kan gjøre endringer i kraftfôrblandingene sine.

– I fjor hadde vi en veldig tørr sommer slik at mange måtte bruke grovfôr med mye halm fremfor gress. Det betydde at vi også måtte vi gjøre noe med kraftfôret slik at kua fikk i seg de næringsstoffene hun trenger, forklarer Maldal.

Ved å teste fôret i sanntid kan Felleskjøpet tilby ulike typer fôr etter vær- og sesongvariasjoner.

– Våte eller tørre somrer betyr at behovene endrer seg. Det er viktig at vi som en så stor aktør i markedet klarer å omstille oss på kort tid, sier han.

Fjøset skal være energieffektivt

Det nye fjøset er også installert med solceller på taket.

– Vi skal ikke selge strøm på markedet, men for oss handler det om å redusere energikostnadene og bli mest mulig energieffektive, forklarer Maldal.

Se video av Formelfjøset på Klepp

FAKTABOKS:

  • Fjøset ble åpnet 28 mars 2019
  • Det nye forsøksfjøset er et samarbeid mellom Felleskjøpet Rogaland Agder, Felleskjøpet Fôrutvikling og Felleskjøpet Agri
  • Formelfjøset har fått navnet etter Felleskjøpets mest populære fôrtype Formel.