Bærekraft, Samvirke

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 08.02.2018

Felleskjøpet jakter på kortreiste kraftfôrråvarer

– I Felleskjøpet er vi sterkt opptatt av hvordan vi kan trygge norsk matproduksjon ved å øke andelen egenprodusert fôr, og hvordan dette kan gjøres på en bærekraftig måte. , sier direktør i Felleskjøpet Fôrutvikling, Knut Røflo. Foto: Felleskjøpet

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 08.02.2018

Felleskjøpet jobber for å utvikle sunt, trygt og bærekraftig fôr til norske husdyr. -Foods of Norway kan bli en viktig brikke i dette arbeidet, sier administrerende direktør i Felleskjøpet Fôrutvikling, Knut Røflo.

Foods of Norway er et stort forskningsprosjekt bestående av Norges fremste forskere. De jobber med å utvikle nye fôrråvarer til husdyr basert på hundre prosent norske ressurser som trær, tang og tare.

Felleskjøpet Fôrutvikling er med i prosjektet som næringslivspartner.

– I Felleskjøpet er vi sterkt opptatt av hvordan vi kan trygge norsk matproduksjon ved å øke andelen egenprodusert fôr, og hvordan dette kan gjøres på en bærekraftig måte. Et sentralt spørsmål er om vi kan produsere proteinråvarer på norske ressurser som et alternativ til importert soya. Dette er et hovedtema i Foods of Norway, sier Røflo.

Les mer: Kan norske trær, tang og tare løse fremtidens største utfordring?

Foods of Norway er èn av mange brikker i puslespillet

I 2017 var 60 prosent av fôrråvarene i kraftfôret til norske dyr produsert i Norge. Det betyr at vi likevel må importere nesten halvparten av fôrråvarene i kraftfôret. Årsaken er at vi har en begrenset evne til å dyrke alle fôrråvarene selv i Norge.

– Av importen er omtrent to tredjedeler proteinråvarer som soya, raps og maisgluten. Omtrent en tredjedel er karbohydratråvarer som betepulp (rosesnitter), melasse og mais, sier han.

Disse råvarene har egenskaper som det norske kornet ikke har og har dermed stor betydning for at verdien av norsk korn og gras utnyttes best mulig.

– Likevel jobber vi med å utvikle nye proteinkilder og vi arbeider med å redusere bruken av importerte karbohydratråvarer. Dette er en viktig del av Felleskjøpets oppdrag og Foods of Norway er en viktig brikke. Men, også dette puslespillet har mange brikker, derfor arbeider vi med flere prosjekt på dette feltet, sier Røflo.

Les mer: Hva er egentlig kraftfôr?

Også Norge må produsere mer mat

Direktøren mener at selv om de fleste forbrukere har forståelse for at vi må importere noe mat- og fôrråvarer til Norge så har vi et globalt ansvar med å produsere mest mulig av maten vår selv.

– FN sine eksperter er mer enn tydelige på at verden trenger mer mat og at det hviler et ansvar på oss alle for å sikre nettopp økt matproduksjon. Vi trenger altså å produsere mer mat i Norge fordi vi er en del av et globalt fellesskap, sier han.

Norsk velferd er avhengig av god resursutnyttelse

Røflo mener Foods of Norway ikke bare er viktig for norske bønder og norsk landbruk, men at det kan bidra til å ta Norge et langt skritt videre i det grønne skiftet.

– Foods of Norway er et av de første, men ikke siste, store nasjonale prosjekt som virkelig tar bærekraftig matproduksjon på alvor. På lang sikt vil norsk velferd være avhengig av at vi klarer å foredle de verdier som de fornybare naturressursene Norge har, sier han.

Forskingsprosjektet har nå kommet omtrent halvveis og Røflo har stor tro på at de skal lykkes.

– Målet er gode og lønnsomme løsninger for bøndene og samtidig bidra til fôr som både er bærekraftig, opprettholder god dyrehelse og sikrer god dyrevelferd, sier Røflo.

Fakta om Foods of Norway

  • Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Foods of Norway startet høsten 2015.
  • SFI-ordningen forvaltes av Norges Forskningsråd og styrker innovasjon og utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.
  • Foods of Norway holder til på institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved fakultet for biovitenskap på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
  • Norske næringspartnerne er: Felleskjøpet, Felleskjøpet Fôrutvikling, AquaGen, Norsvin, Geno, Tine, Nortura, Viken skog, Borregaard, Seaweed Energy Solution, Norilia, YARA og Animalia.