Samvirke, Teknologi

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 26.10.2018

Felleskjøpet satser stort på presisjonsteknologi

Felleskjøpet Agri satser på presisjonsteknologi til den norske bonden. Foto: iStock

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 26.10.2018

Felleskjøpet Agri er landbrukets største leverandør av teknologi og driftsmidler til den norske bonden. Nå utvider de sin satsing på presisjonsteknologi for å bidra til bedre og mer lønnsom matproduksjon.

Norske bønder er allerede langt fremme på bruk av digitale verktøy, både på jordet og i husdyrproduksjonen.

Nå utvider Felleskjøpet Agri sin satsing på presisjonslandbruk ytterligere.

– Vårt viktigste oppdrag er å sørge for lønnsomhet for bonden. Med presisjonslandbruk kan bonden produsere mer mat med mindre arbeid – det kan være både tid og innsatsfaktorer, sier utviklingssjef i Felleskjøpet Agri, Bjarne Holm.

Vil du lære mer om landbruk og teknologi? Bli med på #LandTek2018

Særbehandling av dyr og planter

Presisjonslandbruk handler om å tilpasse behandlingen av planter og dyr etter hvert enkelt behov, ikke basert på et gjennomsnitt.

Med ny teknologi er det mulig å optimalisere bruken av innsatsfaktorer ned til hver enkelt plante eller dyr – akkurat der det trengs.

– Vi jobber nå med flere initiativer på presisjonsteknologi – både gjennom forskningsprosjekter og i samarbeid med våre leverandører, sier Holm.

Mer presis kontroll og produksjon med ny teknologi

Nylig kjøpte Felleskjøpet seg inn i det svenske teknologiselskapet Dataväxt.

Dataväxt leverer i dag kart over jorder, jordprøver, satellittverktøy og gjødselplanlegging slik at bonden kan drive produksjonen mer presist og få bedre kontroll.

– Med Dataväxt vil bonden kunne få bedre planleggingsverktøy som for eksempel et presisjonsgjødslingsprogram, sier Holm.

Felleskjøpet er i dag totalleverandør av alle løsninger fra traktorprodusenten John Deere. Ny teknologi skal kunne kombineres med eksisterende utstyr. Foto: Felleskjøpet

Eksisterende utstyr kan kombineres med den nye teknologien

Felleskjøpet er i dag totalleverandør av alle løsninger fra traktorprodusenten John Deere.

John Deere er den utstyrsleverandøren som har kommet lengst i utviklingen på autonome styringsverktøy, mener Holm.

– Tjenester fra Dataväxt vil være mulig å bruke i kombinasjon med allerede eksisterende løsninger fra for John Deere. Det samme gjelder systemer som Yaras N-sensor eller utstyr fra Kverneland, sier han.

Satellitteknologi for både stor og liten

Mye av utstyret fra John Deere er for de som driver stort. Satellitteknologi vil med riktig bruk og rådgivning hjelpe og de bøndene som driver i mindre skala, tror Holm.

– Ikke alle trenger å investere i fancy teknologi på traktoren sin. For mange kan det være nok å få data fra et satelittverktøy, der de kan laste ned kart over jordene sine og kanskje få varslinger hvis noe skulle skje, sier han.

Teknologien skal være lønnsom

Felleskjøpet følger også spent med på utviklingen av autonome landbruksroboter som norskutviklede Thorvald og Asterix.

– Foreløpig er ikke disse produktene kommersielt tilgjengelige, men vi er med som partnere og følger nysgjerrig med på utviklingen, sier Holm.

Holm mener teknologien må være lønnsom for at bonden kan investere i å ta den i bruk.

– Vi jobber med å sniffe ut når teknologien og leverandører er modne nok, slik at vi kan tilby dem til alle våre medlemmer, sier han.

Norske bønder er teknologiivrige

Ingen er så motiverte til å ta i bruk bærekraftig teknologi som norske bønder, mener utviklingssjefen.

– Nylig var jeg på et møte om fossilfri korntørking der over 40 bønder hadde møtt opp. Bøndene er kjempeinteresserte i miljøvennlig produksjon, men vi må få opp lønnsomheten, sier han.

Per i dag får bonden samme pris for kornet selv om det er tørket med fossilt eller fornybar energi. Holm tror ny teknologi kan være nøkkelen til å gjøre bærekraftig matproduksjon mer lønnsom.

– Ny teknologi kan bidra til at vi kan produsere mer mat med færre timer og færre innsatsfaktorer. Det gir bedre økonomi til bonden samtidig som matproduksjonen blir mer bærekraftig, noe som vil være avgjørende i fremtiden når jordas ressurser er under press, sier han.