Samvirke, Teknologi

Oppdatert: 17.10.2022

Publisert: 26.11.2019

Flere roboter i sving hos Nortura

Hos Nortura har flere roboter vært i sving på slaktelinja for gris i mange år allerede. Foto: Julie Lillesæter

Oppdatert: 17.10.2022

Publisert: 26.11.2019

Mange eksperter spår at roboter vil ta over flere arbeidsoppgaver i matindustrien. I Nortura har noen få roboter vært i sving på slaktelinjene i mange år allerede.

På de fleste norske slakteriene i dag er det folk som slakter, skjærer og foredler kjøttet vi kjøper i butikken. Det finnes noen unntak. På enkelte av Norturas anlegg bidrar roboter til å løse de tyngste oppgavene på slaktelinja for gris.

– Vi har en robot som åpner buk og bryst, en robot som merker slaktet når det er godkjent og vi hadde i en tiårs periode en robot som stykker opp griseslaktet i fire deler før skjæring, sier direktør for forskning og utvikling i Nortura, Per Berg.

Ifølge Berg var det flere årsaker til at Nortura valgte å investere i robotløsninger.

– Hovedbegrunnelsene er HMS, økt effektivitet, økt kvalitet, reduserte kostnader og redusert matsvinn, sier han.

Robotiseringen har ikke overtatt helt enda

Selv om mange spår høy andel av automatisering og robotisering i norsk matindustri har utviklingen i Norge så langt latt vente på seg.

– Noen slakterier er unntaket i Norge. Vi har en lav andel med slakteroboter fordi løsningene er kostbare og vi slakter et veldig lite volum sammenlignet med de store slakteriene ute i verden, sier Berg.

Berg tror likevel at slaktelinjene kommer til å bli mer robotisert i fremtiden enn de er i dag.

– Utviklingen går nå meget raskt innen dette området og EU har bevilget støtte til flere prosjekter som adresserer robotisering i kjøttbransjen, sier han.

Automatisering kan gi mindre matsvinn og redusere uønskede oppgaver

Også i Norge forskes det på automatisering og robotisering i matindustrien.

SINTEF har satt i gang et stort forskningsprosjekt med aktører fra hele næringa som skal utvikle nye metoder innen automatisering, kunstig intelligens og utvikling av nye forretningsmodeller.

– Vi tror automatiseringen kan gi mindre matsvinn, effektivisere produksjonen og redusere repeterende og tunge belastninger for industriarbeiderne, sier leder av SINTEF Agri, Marit Aursand.

«Coboter» er roboter som jobber sammen med et menneske

I dag jobber roboter og mennesker side ved side på slaktelinja på Rudshøgda. Berg tror mange flere industriarbeidere vil ha roboter som kollega i fremtiden.

– I fremtiden vil mange jobbe med roboter i tett samspill. Innen 10 år er det nok helt vanlig, sier han.

Robotene kan ta seg av de tyngste oppgavene, mens menneskene kan utføre lettere og mindre repeterende oppgaver.

– Robotiseringen vil nok kreve behov for en annen kompetanse hos våre ansatte enn i dag, avslutter Berg.