Samvirke

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 24.11.2014

Foods of Norway skal bidra til økt selvforsyning

Foods of Norway Bioøkonomi Bioøkonomikua

Forskingsprosjektet Foods of Norway har som mål å fore kua med norsk tang, tare og tre.

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 24.11.2014

Det norske landbruket må i dag importere enkelte råvarer for å kunne produsere nok mat. Om det er opp til norske bønder og landbrukssamvirkene kan vi om noen år ha flere norske alternativer.

Hvordan kan vi bedre utnytte eksisterende fôr? Og hvordan utvikle nye fôrmidler på mer ukonvensjonelt råstoff? Dette er noen av problemstillingene forskningsprosjektet Foods of Norway tar for seg når de skal jakte på råstoff til norskprodusert dyrefôr.

– I Norge har vi mange naturgitte ressurser som ikke er utnyttet. Og vi har heldigvis noen framsynte forskningsmiljøer i Norge som ser disse mulighetene og er villig til å bruke tid og krefter på å utforske dem, sier administrerende direktør i Norsk landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

Målet er å øke norsk selvforsyningsgrad

Målet med Foods of Norway er å gjøre kua, grisen, fjørfe og laksen bedre i stand til å utnytte fôret ved hjelp av ny teknologi og på den måten øke andelen norsk råvare i fôrrasjonene. På sikt vil man kunne erstatte fôrimport med norske fôrvarer.

Samtidig skal man også forske på nye fôrmidler som bakterier og gjærceller som kan vokse på naturgass, cellulose og andre biprodukter. Norge har også en lang kyst med mange ulike tang- og tarearter. Fra gammelt av har det vært gitt til drøvtyggere. Nå blir den kunnskapen tatt fram igjen og videreutviklet i et eget prosjekt ved Bioforsk på Tjøtta.

– For å lykkes med det må man angripe problemstillingen på flere fronter parallelt. Det handler både om å få mer ut av de fôrvekstene som dyrkes i dag ved bedre agronomisk praksis, utvikle bedre sorter, dyrke nye arter, forbedre fôrets egenskaper etter høsting ved hjelp av fôrteknologi, forbedre dyras utnyttelse av fôret, og ikke minst utvikle nye fôrråstoff fra utradisjonelle kilder som tang og tare, cellulose og biogass. Alt skal i tillegg være bærekraftig, både økonomisk og for miljøet, sier Hedstein.

Nylige forsøk på bruk av gjær som proteinkilde på fôr til smågris og kylling har gitt gode resultater. Gjæren er avledet fra sukker som igjen er hentet fra norske grantrær.

Foods of Norway er et gedigent spleiselag

Prosjektet vil gå over 8 år med et totalbudsjett på 192 millioner kroner. Norges forskningsråd finansierer prosjektet med 12 millioner årlig, mens NMBU og næringspartnere går inn med tilsvarande beløp årlig. Næringspartnerne er:

Felleskjøpet, Felleskjøpet Fôrutvikling, Lallemand, Biomar, AquaGen, Norsvin, Geno, TINE, Nortura, Viken skog, Borregaard, Denofa, Seaweed Energy Solution, Norilia og Animalia.

– Dette gedigne spleiselaget vitner om at Norsk Landbrukssamvirkes medlemsbedrifter evner og har vilje til å prioritere langsiktig for å bidra til økt norsk sjølforsyning, sier Hedstein.

Les mer: Kan Norge bli sjølforsynt med proteinfôr?