Samvirke

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 24.01.2018

For hver ansatt i landbrukssamvirkene skapes fem nye arbeidsplasser

Samvirkene gir ringvirkninger til lokalt næringsliv fordi de kjøper varer og tjenester lokalt, for eksempel av entreprenør Terje Sunde. Foto: Julie Lunde Lillesæter

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 24.01.2018

Landbrukssamvirkene er en viktig bidragsyter til sysselsetting og verdiskaping over hele landet. Det er viktig for lokale entreprenører.

På vegne av Norsk Landbrukssamvirke har Samfunnsøkonomisk Analyse laget en analyse som tar for seg ringvirkningene av store deler av norsk matindustri.

– I ringvirkningsanalysen ser vi ikke bare på det som skjer i landbrukssamvirkene, men også alt det som skjer rundt – fordi landbrukssamvirkene finnes, sier fagsjef for samfunnsøkonomi, Helene Lillekvelland i Norsk Landbrukssamvirke.

Les hele analysen her!

Samvirkene er viktige for flere enn bare bonden

Terje Sunde er byggentreprenør og driver et firma med 24 ansatte i Vassenden i Jølster. To av hans oppdragsgivere er Nortura Førde og Tine Byrkjelo.

– Næringsmiddelbedriftene er viktige for oss. Det gir ringvirkninger til mange andre bedrifter. Verdiskapingen blir jo lokal, og det blir gjort investeringer lokalt, sier Sunde.

Terje er et godt eksempel på hva ringvirkninger egentlig er, mener Lillekvelland.

– Det handler jo ikke bare om de ansatte på slakteriet, men også om sånne som Terje som er en del av det øvrige næringslivet i området rundt, sier Lillekvelland.

Se video av Terje Sunde her:

For hvert årsverk i samvirkene i Sogn og Fjordane skapes 6 nye

Sogn og Fjordane er et fylke med mye matproduksjon. I følge analysen er det 360 årsverk som er ansatt direkte i samvirkene i Sogn og Fjordane.

– Hvis vi inkluderer sånne som Terje er de samlede ringvirkningene på hele 2520 årsverk. Det betyr at det finnes 6 Terjer for hver samvirkeansatt i Sogn og Fjordane, sier Lillekvelland.

Her kan du se resultatene for Sogn og Fjordane.

56 000 årsverk skapes av landbrukssamvirkene

Totalt sysselsetter samvirkene som er omtalt i analysen 9135 årsverk direkte i sine bedrifter. Tar vi med de samlede ringvirkningene får vi hele 55 870 årsverk.

– Analysen viser at for hver samvirkeansatt skapes det 5 nye arbeidsplasser, sier fagsjefen.

Se alle resultatene fra analysen her.

Landbruket og lokalt næringsliv er avhengig av hverandre

Terje Sunde er fornøyd med at han kan ha en utfordrende og spennende jobb i hjemkommunen sin Jølster.

– Landbruket er viktig for dette området. Vi er i et samspill og er avhengige av hverandre, sier han.

Hva er egentlig en ringvirkningsanalyse?

En ringvirkningsanalyse skal synliggjøre den samfunnsmessige verdiskapingen man skaper utover sin egen aktivitet.

I denne analysen er det det TINENorturaFelleskjøpet Rogaland og AgderGartnerhallenHoffHonningcentralenNorsvin og Geno som er blitt analysert i denne analysen.

Resultatene er del inn i både samvirker og fylker.