Samvirke

Oppdatert: 03.01.2019

Publisert: 02.01.2019

Forbudet mot pelsdyrnæringa bør engasjere hele landbruket

- Næringsforbudet vil sette en alvorlig presedens for hvor lite som skal til for å kunne forby en hel næring. Derfor er denne saken viktig for alle bønder og næringsdrivende i Norge, sier Ola Hedstein. Foto: Nils Heldal

Oppdatert: 03.01.2019

Publisert: 02.01.2019

Regjeringa går nå inn for å forby pelsdyrhold i Norge. - Det bør engasjere flere enn bare pelsdyrbøndene, mener direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

Landbruks- og matdepartementet sendte før jul ut et forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr på høring. Forslaget om næringsforbud er grunnen til at fem pelsdyrbønder nå går til sak mot staten.

Hedstein mener søksmålet bør engasjere alle norske bønder og næringslivet generelt.

– Denne saken handler om å sette viktige grenser for hva staten har lov til å utsette norske næringsdrivende for – og hvilket grunnlag de må ha for å gjøre det. Den debatten er det helt nødvendig at flere engasjerer seg i og bidrar til, sier Hedstein.

Hva skal til for å forby en næring?

Landbruks- og matdepartementet begrunner forslaget med at «hold av pelsdyr medfører belastninger på dyrene som ikke kan forsvares ut fra formålet med dyreholdet».

Direktøren er bekymret for hva et forbud med utgangspunkt i en slik begrunnelse kan føre til.

– Næringsforbudet vil sette en alvorlig presedens for hvor lite som skal til for å kunne forby en hel næring. Derfor er denne saken viktig for alle bønder og næringsdrivende i Norge, sier han.

Hør podcast:

Kan ikke legge ned næringer man ikke liker

Pelsdyrbonde Lars Ole Bjørnbet er én av de fem pelsdyrbøndene som går til søksmål mot staten. Han synes regjeringens ønske om å legge ned næringa han tilhører er helt absurd.

– Man kan jo ikke bare legge ned en næring fordi man ikke liker den. Det kan ikke gå an i Nogre, sier han.

Bjørnbet er enig med direktøren i at søksmålet bør engasjere alle som driver med landbruk i Norge.

– Å sette til side demokratiske prosesser og vedta å legge ned ei næring man ikke liker i en politisk hestehandel gjør alle investeringer i animalsk produksjon utrygge, sier han.