Samvirke

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 22.10.2019

Framtidsbonden har større krav til ferie og familietid

For mange bønder er det viktig å ha et sikkerhetsnett hvis en blir bli syk og mulighet til følge opp syke barn. Foto: iStock

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 22.10.2019

De fleste bønder ønsker seg regelmessig ferie og fritid og særlig yngre bønder etterspør dette mer enn tidligere generasjoner. - For mange er dette en forutsetning for å gå inn i næringen, sier styreleder i Norsk Landbrukstenester, Harald Lie.

Norske Landbrukstenester er et samvirke eid av norske bønder og skal sikre bonden så gode velferdsordninger som mulig. Særlig den yngre generasjon bønder etterspør mer tid til familie og feriemuligheter.

– De ønsker samme muligheter til å følge opp barnas fritidsaktiviteter eller å reise på ferie som andre arbeidstakere, sier Lie.

Landbrukstenestene sparer bonden for bekymring

Anne-Helene Sommerstad Bruserud er en ung bonde og driver med svineproduksjon for Grøstad Gris i Vestfold. For henne er tilgangen til Norske Landbrukstenester viktig.

– Det at landbrukstjenestene er så velfungerende i vårt område gjør jobben min veldig mye lettere og sparer meg for mye bekymring, sier hun.

Sommerstad Bruserud har en travel hverdag og har langt fra noen 8-4 jobb.

– Som bonde er forskjellen på søndag og mandag åpningstiden på butikkene. Jeg tror at det å få koble av noen dager i en travel hverdag som vi bønder ofte har gjør oss til litt bedre bønder resten av året, sier hun.

Les mer: Gode avløsere og velferdstjenester er viktig for dyrevelferden

Selv om bonden blir syk, må dyra på gården likevel ha stell og mat. Uten gode avløsere fra Norske Landbrukstenester hadde dyrevelferden i Norge vært dårligere. Foto: Rune Enstad

Bonden vil ha mulighet til å følge opp syke barn

Det er også viktig for mange unge bønder å ha muligheten til å følge opp syke barn og ha tilrettelagte ordninger ved svangerskap og fødsel.

Lie tror at gode velferdsordninger er en forutsetning for mange for å overta gård og produksjon og viser til en undersøkelse blant kvinnelige bønder i 2018 som viser at kvinner setter velferdsordninger på topp for å få flere kvinner inn i landbruket.

– Det skal gå an å være småbarnsmamma eller småbarnspappa –  og samtidig drive gård, sier Lie.

Bra å kunne ha permisjon selv nå du er selvstendig næringsdrivende

Sommerstad Bruserud ble nylig mamma til ei lita jente.

– Jeg er veldig glad for de ordningene vi har som gjør det mulig for meg å ha permisjon selv om jeg er selvstendig næringsdrivende. Det fantastisk at det er noen som kan komme å gjøre min jobb i drifta, for jeg rekker ikke så mye annet enn å være mamma om dagen, sier hun.

Les mer: Fremtidsbonden trenger gode velferdsordninger for å produsere bærekraftig mat

Økning i antall bønder som leier inn hjelp

I 2018 var det ca. 15.000 bønder som leide inn avløsere gjennom landbrukstjenestene. Dette utgjorde ca. 5.000 årsverk og en samlet lønnsutbetaling på i overkant av 1,45 milliarder kroner.

– Jeg tror 2019-bonden er som andre 2019-folk. Behovet for å sette av tid til familien har økt litt i takt med at de små pusterommene i hverdagen har blitt litt visket ut. Jeg hadde nok gått en ekstra runde før jeg kjøpte meg gård om jeg visste at ingen tok i mot meg hvis jeg skulle falle, avslutter Sommerstad Bruserud.