Bærekraft, Samvirke

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 22.10.2019

Fremtidsbonden trenger gode velferdsordninger for å produsere bærekraftig mat

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 22.10.2019

Som alle moderne bedriftsledere trenger også bonden ferie og mulighet til å følge opp syke barn. Norske bønder har derfor gått sammen i samvirkebedriftene landbrukstjenester, organisert gjennom Norske Landbrukstenester, for å finne riktig avløser akkurat når bonden trenger det.

Bønder har en ganske annen arbeidshverdag enn de fleste lønnsmottakere. Dyr skal ha stell og mat hver eneste dag, og åker og vær venter ikke noe på noen.

Bønder som kobler av blir bedre bønder resten av året

Anne-Helene Sommerstad Bruserud produserer gris for Grøstad Gris i Vestfold og har lange og travle arbeidsuker.

– Som bonde er gjerne forskjellen på søndag og mandag ikke annet enn åpningstiden på butikken og vi jobber ikke akkurat 8-4. Vi er bare mennesker og det å få koble av noen dager i en så travel hverdag som bønder ofte har gjør oss litt bedre bønder resten av året, sier hun.

Hør podcast med Harald Lie om Norske Landbrukstjenester.

Gode avløsere er viktig for bærekraftig matproduksjon

Norske Landbrukstenester ble opprettet av norske bønder i 1991 og har som mål å sikre bonden så gode velferdstjenester som mulig.

Gode velferdstjenester er viktig for at norske bønder skal stå på hver dag for å produsere sunn og bærekraftig mat.

– Å få noen avbrekk og noen pauser er viktig for at bonden skal ha lyst og overskudd til å drive god og bærekraftig matproduksjon, sier Harald Lie som er styreleder i Norske Landbrukstenester (NLT).

Gode avløsere med riktig kompetanse er viktig for at drifta på gården går som den skal.

– Det vi i NLT leverer på ferie og fritid er viktig for at bonden kan være aktiv i drifta, ta gode valg og ha overskudd til å gå på en ny uke, sier Lie.

Les mer: Gode avløsere og velferdstjenester er viktig for dyrevelferden

Særlig yngre bønder etterspør tid til familie og ferie

Styrelederen mener særlig yngre bønder etterspør mer tid til familie og feriemuligheter.

– Unge bønder ønsker samme muligheter til å følge opp barnas fritidsaktiviteter eller å reise på ferie som alle andre. For mange er dette en forutsetning for å gå inn i næringen, sier Lie.

I dag må avløsere ha kompetanse på alt fra melkerobot til annet teknisk utstyr. Foto: Differ

Landbruktenestene matcher avløser og gård

For mange bønder er det også viktig å ha et sikkerhetsnett hvis en blir bli syk og mulighet til følge opp syke barn.

– Det er ikke alltid lett å finne en avløser til ferie og fritid, men blir du syk blir det brått enda vanskeligere, sier Sommerstad Bruserud.

Hvis bonden ikke er frisk nok til å gå i fjøset kan det å skaffe en avløser på egen hånd på kort tid være vanskelig.

– Norske Landbrukstenester har blitt en naturlig plass å henvende seg for bønder som trenger hjelp og for folk som vil arbeide i landbruket. Da fungerer landbrukstjenestene som best og man kan matche avløser med bedrift ut ifra kvalifikasjon og erfaring, sier hun.

Les mer: Framtidsbonden har større krav til ferie og familietid

Avløseren skal gjøre like god jobb som bonden

En viktig del av arbeidet til Norske Landbrukstenester er å sørge for at avløserne har den riktige kompetansen.

– Det er viktig at avløserne kan gjøre en minst like god jobb som bonden dersom han eller hun skulle bli syk. Derfor bruker vi mye tid på å kurse avløsere, sier Lie.

I dag må avløsere ha kompetanse på alt fra melkerobot til annet teknisk utstyr.

Før var det nok å kunne håndtere spett og slegge, men i dag må du kunne trykke på en data.

– Du må for eksempel kunne tyde jurhelsen ut ifra en ipadskjerm. Derfor er det viktig at avløsere er oppdatert på den nye teknologien som er på full fart inn i landbruket, sier han.

Bonden setter større og større krav til avløseren sin kompetanse

Det er ikke noen formelle kompetansekrav til avløsere og landbruksvikarer idag, men i NLT blir det holdt kurs for ansatte vikarer hvert år.

– Vi merker at etterspørselen er annerledes enn tidligere. Bøndene etterspør mer kompetanse og våre medlemmer vil ha fagutdannede folk som er mer med i drifta fordi vi blir mer og mer spesialisert, sier Lie.

NLT ønsker mer praksis i dagens utdanning

NLT jobber derfor aktivt inn i utdanningsløp for at elevene skal få nok påfyll til å kunne gå inn som avløser og vikar på en gård

– Vi ønsker å øke andelen ansatte med fagbrev. Det er i dag et prøveprosjekt på en 2+2 ordning innen agronom og gartnerfaget. Det betyr 2 år på skolebenken og 2 år ute i lære på gård, sier Lie.

For landbrukstjenestene ser vi at det er viktig å få innført denne ordningen permanent.

– Dagens utdanning gir dessverre for lite praksis i forhold til at vi kan bruke arbeidskraften direkte etter endt utdanning, sier Lie.

Landbrukstenestene er viktig når du blir forelder

Nylig ble Sommerstad Bruserud mamma til ei lita jente. Det betyr at Landbrukstenestene vil bli enda viktigere fremover.

– Det at landbrukstjenestene er så velfungerende i vårt område gjør jobben min veldig mye lettere og sparer meg for mye bekymring.  Jeg hadde nok kanskje gått en runde ekstra før jeg kjøpte meg gård om jeg visste at ingen tok meg imot om jeg skulle falle, avslutter Sommerstad Bruserud.