Samvirke

Publisert: 10.12.2019

Gjensidige viderefører samvirketanken med å dele ut 2,2 milliarder i kundeutbytte

Publisert: 10.12.2019

Gjensidige Forsikring har sine røtter i det samvirkeorganiserte landbruket. - Selv om vi har gått på børs er kundeeierskapet og samvirketanken videreført med vårt kundeutbytte, sier landbruksansvarlig i Gjensidige Forsikring, Anne Thorine Brotke.

Gjensidige Forsikring bruker ofte slagordet  «å dele er et valg». For det tiende året på rad velger de å dele overskuddet med kundene sine.

– Grunnen til det er at vi ble etablert av kundene våre og er fremdeles eid av kundene våre, sier Brotke.

I 2019 delte Gjensidige ut hele 2,2 milliarder kroner i utbytte til kundene sine.

Bøndene etablerte de første forsikringsselskapene

Gjensidige Forsikring har en lang historie. På 1800-tallet gikk norske bønder sammen om å dele risiko og lage en felles forsikringsordning mot brann på gården.

– Det var bøndene som etablerte de første forsikringsselskapene. På 1800-tallet ble det dannet mange små, lokale forsikringsselskaper som ble eid av kundene, forklarer Brotke.

Kundeeide selskaper kalles i dag for samvirker og er fremdeles en viktig del av norsk landbruksindustri.

– I løpet av århundrene som er gått har nesten alle de små, lokale forsikringsselskapene gått sammen til Gjensidige, sier Brotke.

Hør Landbruk.no på øret hvorfor landbruket er viktig for Gjensidige:

Kundeeierskapet er en viktig del av selskapet

I dag er Gjensidige organisert som et aksjeselskap. Brotke legger vekt på at samvirketanken med kundeeierskap allikevel er en sentral del av selskapet fortsatt.

– Kundeeierskapet er videreført gjennom selskapets største eier, Gjensidigestiftelsen. Stiftelsen eier drøyt 60 prosent av aksjene i Gjensidige, sier Brotke.

Som skadeforsikringskunde hos Gjensidige i Norge blir man automatisk medlem av Gjensidigestiftelsen.

– Gjensidigestiftelsen viderefører kundenes eierskap, og det gjensidige forholdet mellom kunder, lokalsamfunn og forsikringsselskap, sier hun.

Les mer: Derfor er landbruket viktig for Gjensidige

Et selvsagt medlem av Norsk Landbrukssamvirke

Gjensidigestiftelsen videreformidler aksjeutbytte fra det børsnoterte Gjensidige Forsikring til selskapets norske skadeforsikringskunder.

– Når vi styrer skuta bra og Gjensidige leverer gode resultater, får aksjeeierne en stor del av overskuddet. Gjensidige er derfor et selvsagt medlem av Norsk Landbrukssamvirke, sier Brotke.

Gjensidigestiftelsen deler også ut store midler til samfunnsnyttige formål. Frivillige lag og organisasjoner kan søke om midler.

Landbruket får millioner i kundeutbytte

Gjensidiges landbrukskunder har mottatt kundeutbytte siden 2007, og i gjennomsnitt har de fått et årlig kundeutbytte tilsvarende 14% av forsikringspremien de betalte foregående år.

– Gjensidiges landbrukskunder får derfor hele 267 millioner kroner i kundeutbytte i år, avslutter Brotke.