Samvirke

Publisert: 22.10.2019

Gode avløsere og velferdstjenester er viktig for dyrevelferden

Gode avløsere med riktig kompetanse er viktig for at drifta på gården går som den skal. Foto: Rune Enstad

Publisert: 22.10.2019

Selv om bonden blir syk, må dyra på gården likevel ha stell og mat. Uten gode avløsere fra Norske Landbrukstenester hadde dyrevelferden i Norge vært dårligere.

Få andre arbeidsgrupper jobber like hardt og lenge som norske bønder. Med hjemmet som arbeidsplass og livsgrunnlag er motivasjonen for lange arbeidsdager stor.

Å ha et sikkerhetsnett er viktig for bonden

Likevel hender det at bonden blir syk eller må ta seg av syke barn. Da er det stor hjelp å ha tilgang på gode og kjente avløsere som kan stille på kort varsel for å sørge for at dyr får mat og stell.

– Det er viktig at det eksisterer et sikkerhetsnett som kan sørge for drift på gården på kort varsel ved sykdom eller kriser. Det er bra for både bonde og dyr, sier Harald Lie, melkebonde og styreleder i Norske Landbrukstenester.

En trygghet at dyra får stell og mat – alltid og uansett

Norske Landbrukstenester ble opprettet av norske bønder i 1991. Målet er å sørge for at bonden får riktig avløser til riktig tid.

– Velferdsordninger for bonden som mer viktig for bonden selv, men det er også viktig for dyra. Det er trygghet i dyreproduksjoner at dyrene er sikret stell, fôr og mat hvis bonden må backe ut. Så gode velferdsordninger og gode avløsere påvirker dyrevelferden og vil helt klart gjøre det fremover også, sier Lie.

I dag må avløsere ha kompetanse på alt fra melkerobot til annet teknisk utstyr. Foto: Julie Lunde Lillesæter/ Differ Media

Bonden vil ha fagutdannede avløsere

Hvis bonden ikke er frisk nok til å gå i fjøset kan det å skaffe en avløser på kort tid være vanskelig, men Norsk Landbrukstenester har altså den beredskapen.

– Det er viktig at avløseren gjør en minst like god jobb som bonden dersom den skulle bli syk. Derfor har vi stort fokus på å kurse våre avløsere så de skal ha den kompetansen de trenger, sier Lie.

NLT jobber derfor aktivt inn i utdanningsløp for at elevene skal få nok påfyll til å kunne gå inn som avløser og vikar på en gård.

– Vi trenger folk inn i våre lag som har en praktisk erfaring i utdanningsløpet sitt og vært på gård under utdanning. Vi ønsker oss en utdanning med mulighet for fagbrev, sier Lie.

Det er i dag et prøveprosjekt på en 2+2 ordning, som betyr 2 år på skolebenken og 2 år ute som lærling i gårdsdrift, innen agronom og gartnerfaget. NLT håper å få innført denne ordningen permanent.

– Dagens utdanning gir dessverre for lite praksis i forhold til at vi kan bruke arbeidskraften direkte etter endt utdanning, sier Lie.

Avløseren må være oppdatert på ny teknologi

I dag må avløsere ha kompetanse på alt fra melkerobot til annet teknisk utstyr.

Før var det nok å kunne håndtere spett og slegge, men i dag må du kunne trykke på en data.

– Du må for eksempel kunne tyde jurhelsen ut ifra en ipadskjerm. Derfor er det viktig at avløsere er oppdatert på den nye teknologien som er på full fart inn i landbruket, sier avslutter Harald Lie.