Bærekraft, Samvirke

Oppdatert: 09.06.2020

Publisert: 23.08.2019

Grofondet deler ut millioner til økt produksjon av norsk frukt og grønt

Med nye dyrkingsmetoder er det faktisk mulig å dyrke søtpoteter i Norge! Foto: Aurora Hannisdal/ Differ Media

Oppdatert: 09.06.2020

Publisert: 23.08.2019

33 prosjekter har hittil fått tildelt penger fra Grofondet. Les om noen av de ferskeste ideene som skal bidra til økt produksjon og forbruk av norsk frukt, grønnsaker, bær og poteter.

Hvert år deler Grofondet ut 10 millioner til prosjekter som skal bidra til økt produksjon og forbruk av norsk frukt og grønt. Aktørene som står bak fondet, er Gartnerhallen, NorgesGruppen og BAMA.

– De tre aktørene ønsker å bidra til det grønne skiftet ved å øke omsetning og forbruk av norsk frukt og grønt, sier leder av Grofondet, Inger Longva Birkevold.

Mikroorganismer kan gjøre norsk landbruk mer bærekraftig

Et av årets tildelinger er 1,8 millioner i støtte til et forskningsprosjekt om jordtrøtthet i norsk epleproduksjon.

Frisk jord er en forutsetning for en god avling, men store deler av norske avlinger tapes hvert år på grunn av «trøtt» og dårlig jord.

Et nytt forskningsprosjekt fra Universitetet i Oslo skal nå finne ut om årsaken til jordtrøtthet kan være på grunn av mikrolivet i jorda. 

– I et gram jord er det mange hundre millioner mikroorganismer. Vi skal se om mikrobene kan være en årsak til jordtrøtthet og om det er mulig å gjøre jorda frisk igjen ved å tilføre en riktig sammensetning av mikrober, forklarer prosjektleder og professor i genetikk og evolusjonsbiologi, Kamran Shalchian-Tabrizi.

Les mer: Kan mikroorganismer redde epleavlingene? 

Fisk og grønnsaker i samme system gir nye muligheter i fremtidens matproduksjon

Blant prosjektene Grofondet har delt ut midler til finner vi akvaponisk dyrkning av ruccola.

I praksis betyr dette at man kombinerer fiskeoppdrett og dyrkning av ruccola, i samme basseng. Gjødsel fra fisken gir salaten næring og salaten renser vannet for fisken. Eneste input utenfra til systemet er fiskefor.

– Dette var en spennende prosjektsøknad om å teste helårsdyrkning av ruccola. I Norge omsettes det ruccola for rundt 150 millioner i året. Ca. 50 prosent av dette er importert. Prosjektet har gitt oss kunnskap om helårsdyrkning som kan erstatte mye av det vi må importere i dag, forteller Birkevold.

Les mer: Vil fremtidens salat dyrkes i smakultur med fisk?

Foto: Aurora Hannisdal/ Differ Media

Jordbærløft i Nord

Et annet av fondets pågående prosjekter er tilrettelegging for jordbærproduksjon i Nord-Norge. Bærene er etterspurt, men dagens produksjon klarer ikke å dekke etterspørselen fullt ut på grunn av et krevende Nordlandsvær.

Løsningen er å plante jordbærplantene i kasser, inni tunnel eller veksthus, i stedet for å dyrke jordbærene direkte i åkeren.

– Da bærprodusenter i nord tok initiativ til å satse var dette et spennende prosjekt for Grofondet å støtte. Norske forbrukere elsker norske jordbær og mer norske jordbær over hele landet ønsker vi velkommen, sier Birkevold.

Les mer: Jordbærløft i Nord gir arktiske jordbær

For å få penger skal prosjektet løse et problem

Grofondet tar opp søknader fortløpende.

Birkevold forklarer at dersom prosjektideen skal komme seg igjennom nåløyet, må prosjektet ha fokus på nye muligheter eller å løse en utfordring i bransjen.

– Prosjektene blir videre vurderer ut ifra potensial for verdiskapning, forbruksøkning og i hvilken grad det er problemløsende og innovativt. Risikoen for å lykkes vurderes også. Det handler om å være fremtidsrettet og økonomisk lønnsomt på en bærekraftig måte, avslutter Birkevold.

Les mer: Grofondet skaper innovative samvirkebønder

FAKTA OM GROFONDET

  • Grofondet eies av Gartnerhallen, Bama og NorgesGruppen
  • Fondet har to søknadsfrister i året. Neste frist er 12. september 2019.
  • Det gis støtte til tre ulike prosjekttyper: forsknings- og utviklingsprosjekter, utviklingsprosjekter i verdikjeden og til kompetanseheving.