Bærekraft, Samvirke

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 31.08.2018

Grofondet gir 10 millioner årlig til utvikling av norsk frukt, bær og grønnsaker

Siden oppstarten i januar 2017 har Grofondet støttet 20 prosjekter over hele landet, blant annet "Jordbærløft i Nord-Norge". Foto: Aurora Hannisdal

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 31.08.2018

Grofondet skal dele ut 10 millioner kroner i året i 10 år. Pengene skal bidra til økt omsetning av norsk frukt, bær og grønnsaker.

I 2015 solgte Gartnerhallen, BAMA og NorgesGruppen en eiendom i Oslo for hele 100 millioner kroner.

Pengene fra salget ble satt inn i et fond som skal dele ut penger til utviklingsprosjekter innen norsk frukt, bær og grønnsaksproduksjon.

– Grofondet skal bidra til det grønne skiftet og til bedre folkehelse ved å øke både verdiskapingen og forbruket av norske frukter, bær og grønnsaker innen 2030, sier leder av Grofondet, Signe Bunkholt Sæter.

Grofondet støtter landbruksprosjekter over hele landet

Siden oppstarten i januar 2017 har fondet støttet hele 20 prosjekter over hele landet.

Blant prosjektene som Grofondet har delt ut midler til finner vi dyrking av søtpotet i Vestfold, samarbeid mellom birøktere og fruktbønder i Sogndal, vaksine av isbergsalat, plastfri emballasje på tomater og jordbærløft i Nord-Norge.

Besøk på gården til Åsmund Bjertnæs i Bjertnæs & Hoel på Nøtterøy. De driver testdyrking av søtpotet.

Bonde Åsmund Bjertnæs tester ut søtpotetproduksjon for første gang i Norge, med støtte fra Grofondet. Foto: Julie Lunde Lillesæter

Stort potensiale i grøntproduksjonen i Norge

Administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein, synes investeringen i norsk frukt, bær og grønnsaker er riktig bruk av penger.

– Det trengs penger til forskning og utvikling for å utnytte potensialet i norsk grøntproduksjon. Forbrukerne bør spise mer grønt, og de etterspør i stor grad mer norske produkter.

Fondet skal dele ut penger i 10 år

Grofondet skal finansiere utviklingsprosjekter i norsk frukt- og grøntnæring i minst 10 år fremover.

Midlene deles ut tre ganger i året. Neste søknadsfrist er 14.september.

SØK GROFONDET HER