Samvirke

Oppdatert: 28.05.2020

Publisert: 05.05.2020

Grofondet skaper innovative samvirkebønder

Foto: Julie Lunde Lillesæther / Differ Media

Oppdatert: 28.05.2020

Publisert: 05.05.2020

Det skal deles ut mange millioner kroner i løpet av de neste årene for å øke norsk produksjon, og for å bidra i utviklingen av landbruket i årene fremover gjennom forskning, utvikling og kompetanseheving innenfor frukt og grønt. Gartnerhallen er en av aktørene som tildeler midler til bønder som vil i innovere i frukt- og grøntdisken.

Klimaplommer, minipoteter, søtpoteter, tuppråte, søtløk, aquaponisk dyrking, bærekraftig jordbærproduksjon i plasttunneler. Dette er bare noen av de innovative prosjektene som har fått støtte av Grofondet som er opprettet av NorgesGruppen, Gartnerhallen og BAMA.

– Grofondet skal bidra til det grønne skiftet ved å øke omsetningsverdien og forbruket av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter, sier Inger Longva Birkevold, som er daglig leder i Grofondet.

Hittil har flere bønder fått tildelt støtte fra Grofondet.

Aktuelle prosjekter fra Grofondet

De tre aksjonærene BAMA, NorgesGruppen og Gartnerhallen solgte en eiendom på Økern og ønsket å bruke pengene på noe som kunne komme hele verdikjeden av frukt og grønt til gode. Det ble satt av 100 millioner kroner i Grofondet.

– Vi tildeler midler etter søknad til prosjekter som vi mener vil øke verdiskapingen og øke forbruket av norske bær, frukter, grønnsaker og poteter, forklarer Birkevold.

Søtpotet, akvaponisk dyrking og søtløk

Det er spennende tider på ulike gårder rundt om i hele Norge etter at de har blitt tildelt støtte.

I Vestfold ble det utdelt midler fra Grofondet til et toårig prosjekt for å teste ut dyrking av søtpotet for aller første gang i Norge. Poteten som har blitt svært populær på norske middagsbord, importers fra USA i dag. Det er over 3 år siden de startet, og har Bjertnæs & Hoel gård opparbeidet god erfaring med dyrkingen. De første søtpotetene ble lansert på markedet høsten 2018, og erfaringen viste at søtpoteter trivdes godt i det varme været sommeren 2018.

Les mer: Nå skal forbrukeren få norsk søtpotet!

Andre spennende prosjekt som har fått midler fra Grofondet er akvaponisk dyrking og søtløk.

Se video fra akvaponisk dyrking på NIBIO Landvik:

Les mer om andre prosjekter som har fått støtte av Grofondet her:

Blir norsk søtløk den nye taco-løken?

Vil fremtidens salat dyrkes i samkultur med fisk?

Norsk grønnsaksproduksjon skal øke med nye produksjonsmetoder

Trygghet gjennom samvirke motiverer til innovasjon

Gartnerhallen sier det er mange innovative bønder som ønsker å forsøke nye vekster, nye dyrkingsmetoder og ny teknologi i sin produksjon.

– Det pågår kontinuerlig innovasjon i form av utprøving av nye sorter og nye arter. Produsentene prøver også ut nye metoder for dyrking, stell og tekniske løsninger. Produksjonsmetoder endrer seg hele tiden og produsentenes egen innsats er helt avgjørende for utviklingstakten, forklarer Ellen-Margrethe Hovland, forsknings- og utviklingssjef i Gartnerhallen.

– Samvirket Gartnerhallen er viktig for produsentene. Vi har langsiktige leveringsavtaler og en omfattende produksjonsplanlegging i bunnen. Dette sørger for ferske varer i norsk sesong. Ved å lagre, fryse og videreforedle råvarene tilrettelegges det samtidig for tilgang på norsk frukt, bær, poteter og grønnsaker resten av året også. Dette er en av måtene Gartnerhallen bidrar til å sikre forutsigbarhet, lønnsomhet og økt verdiskaping for produsentene. Innovasjon oppleves som utfordrende og spennende for mange. Ved å gi finansieringsstøtte gjennom Grofondet skaper vi trygghet for produsentene som kan motivere til innovasjon, avslutter Hovland.