Samvirke10.08.2017

Grofondet skaper innovative samvirkebønder

Grofondet har satt av 100 millioner som norske frukt- og grøntprodusenter kan bruke til å teste nye sorter og arter for øke den norske produksjonen. Foto: Gartnerhallen.

10.08.2017

Det skal deles ut 100 millioner kroner i løpet av de neste ti årene for å øke norsk produksjon. Samvirket Gartnerhallen er en av aktørene som tildeler bønder midler for å innovere i frukt og grøntdisken.

Klimaplommer, minipoteter, søtpoteter og bærekraftig jordbærproduksjon i plasttuneller.

Dette er bare noen av de innovative prosjektene i Norsk landbruk som har fått støtte av Grofondet som er opprettet av NorgesGruppen, samvirkebedriften Gartnerhallen og BAMA.

– Grofondet skal bidra til det grønne skiftet ved å øke omsetningsverdien og forbruket av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter, sier Alvhild Hedstein som er daglig leder i Grofondet.

Hittil i år har 11 bønder fått tildelt støtte fra fondet som har bakgrunn i et salg av felles eiendom.

– De tre aksjonærene BAMA, NorgesGruppen og Gartnerhallen solgte en felles eiendom på Økern og ønsket å bruke pengene på noe som kunne komme hele verdikjeden av frukt og grønt til gode. Vi tildeler midler etter søknad til prosjekter som vi håper og tror vil øke verdiskapingen og øke forbruket av norske bær, frukter, grønnsaker og poteter, forklarer Hedstein.

Klimaplommer, søtpotet og nordnorske poteter

Det er spennende tider på ulike gårder rundt om i hele Norge etter at de har blitt tildelt støtte i form av midler og rådgiving til ulike bønder.

I Vestfold prøves det ut dyrking av søtpotet for aller første gang i Norge. Poteten som har blitt svært populær på norske middagsbord, men nesten all forbruk importeres fra USA i dag. Lykkes Bjertnæs og Hoel i prosjektet vil det være salg av norske søtpoteter i butikk allerede til høsten 2017.

I Telemark er målet med prosjektet “Klimaplommer” å vise at det er mulig å øke avlingene av kvalitetsplommer med 50 prosent innen 2020 ved å ta i bruk plasttuneller i plommeproduksjon.

Mens i Troms tester de ut nye potetsorter for produksjon tilpasset vekstsesongens lengde og lysforhold i Nord-Norge.

Trygghet gjennom samvirke motiverer til innovasjon

Gartnerhallen har nær kontakt med produsentene og sier det er et hav av innovative bønder som er villig til å forsøke noe nytt.

– Konstant pågår det innovasjon ved utprøving av nye sorter og også nye arter. Produsentene prøver også ut nye metoder for dyrking, stell og tekniske løsninger. Produksjonsmetoder endrer seg hele tiden, og produsentenes egen innsats er avgjørende for å få utviklet de ulike produksjonene, forklarer Nina Heiberg, forskning og utviklings sjef i Gartnerhallen.

Heiberg tror samvirke er en viktig faktor for at bonden skal tørre å satse.

– Samvirket Gartnerhallen er viktig for produsentene! Vi har langsiktige leveringsavtaler med en omfattende produksjonsplanlegging i bunnen. Dette skal sikre varer i norsk sesong og de som kan lagres, hele året.

Samvirkes viktigste oppgaver er å sikre forutsigbarhet, lønnsomhet og bidrar til økt verdiskaping for bonden.

– Innovasjon oppleves som utfordrende og spennende for mange. Det gir mening og jeg tror trygghet kan motivere til innovasjon, man kan ha råd til å prøve å feile, avslutter Heiberg.

Grofondets formål:

  • Økt verdiskaping fra produksjonen på en bærekraftig måte
  • Økt forbruk av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter
  • Økt synliggjøring av verdikjedens rolle for samfunnet og bioøkonomien