Samvirke19.09.2017

Honningcentralen vil ha mer honning fra vestlandsfylkene

Birøkter Marco Neven er med på pilotprosjektet PolliVest. Hvis prosjektet lykkes vil fruktproduksjonen øke med 15 prosent. Foto: Falkeblikk

19.09.2017

I frukt- og bærfylkene Hardanger og Sogn og Fjordane er det potensiale for over 4000 flere bikuber.

I år startet pilotprosjektet PolliVest. Prosjektet har som formål å øke bruken av honningbier til pollinering i frukt- og bærdyrkingen i Hordaland og Song og Fjordane. Samvirket Honningcentralen er en av initiativtakerne i pilotprosjektet.

– Det geniale med PolliVest er at det kobler sammen birøktere og fruktbønder hvor begge får høstet goder. Bonden får godene i form av bedre fruktavlinger og birøkteren i form av sterkere bier og mer honning, sier kvalitetssjef i Honningcentralen, Tora Snorradottir.

Les mer: Honningprodusentene står sterkere sammen i samvirke

Stort behov for flere bikuber

– Vi tok initiativ til PolliVest fordi vi ønsker oss mer honning fra Sogn og Fjordane og Hardanger, sier Snorradottir.

Begge vestlandsfylkene har i dag stor frukt- og bærproduksjon med til sammen over 13 00 dekar. I en bikube er det opp til 50-60.000 bier om sommeren og disse kan i snitt betjene to dekar frukt og bær.

Hittil er det satt ut bare 280 kuber i Hardanger og 50-60 kuber i Sogn og Fjordane. Behovet for flere bikuber i vestlandsfylkene er dermed stort.

– Med tanke på pollinering er behovet for flere bikuber stort. Vi tror det ligger nærmere 5000 kuber bare i disse to vestlandsfylkene. Forhåpentligvis vil PolliVest kunne føre til økt rekruttering av næringsbirøktere i disse områdene, sier hun.

Les mer: Samvirker samarbeider om blomster og bier

Biene kan hjelpe bøndene med å pollinere blomstene

God pollinering er viktig for fruktbøndene. Undersøkelser som ble gjort før prosjektet kom i gang, viste at fruktprodusenter som brukte bikuber i produksjonen hadde en meravling på frukt på over 30 prosent.

– Vi håper at PolliVest vil gi fruktbøndene bedre forståelse av viktigheten av pollinering. Samtidig ser vi også at det er viktig med kunnskap om hvordan bonden kan utnytte pollinerende bier best mulig. Vi kan for eksempel plassere bikubene bedre slik at de gir mer kollektiv effekt, sier Snorradottir.

Les mer: Hvem vinner NM i honning?

Gir birøktere flere ben å stå på

Arbeidet biene legger ned i pollineringen vil kunne gi betydelig verdiskaping i flere ledd, ikke bare hos fruktbøndene.

Pollinering og utleie av kuber er en stor del av det grunnlaget en birøkter trenger for å kunne leve av birøkt eller som bidragsgivende binæring.

– Vi har også et ønske om å gi birøktere flere bein å stå på som gjør det lettere å drive næringsbirøkt, sier Snorradottir.