Samvirke

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 30.08.2019

Høyere norskandel i kyllingfôr enn det du tror

Foods of Norway har som mål om å utvikle nye proteinråvarer basert på norske råstoff. Foto: Nortura

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 30.08.2019

Mange tror norske kyllinger kun spiser kraftfôr fra importerte råvarer. Det stemmer ikke. Opp mot 70 prosent av fôret kyllingene spiser er norsk, og næringa har mål om å øke norskandelen ytterligere.

Kyllinger kan ikke bare spise gress og er derfor helt avhengig av kraftfôr for å dekke sitt næringsbehov.

– Kraftfôret kyllingene spiser er hovedsakelig laget av korn. Hvor stor andel av kraftfôret som er basert på norske ressurser varierer fra 50 – 80 prosent og avhenger av både størrelsen og kvaliteten på årets kornavling. Er kornavlingen stor, og av god kvalitet reduseres behovet for importerte råvarer – og motsatt, forklarer daglig leder i Norsk Fjørfelag, Margrethe Brantsæter.

Les mer: Kyllingbonde Lars Otto Grundt har aldri brukt antibiotika i produksjonen

Kornet kyllinger spiser er ikke matkorn for mennesket

Kornet som inngår i kyllingkraftfôret er korn som enten har for dårlig kvalitet til å bli brukt som matkorn til mennesker er overskudd av mathvete.

– Mange tror at kyllingene spiser mat vi mennesker kunne spist. Det er feil. Hvetedyrking i det omfang vi ser i dag ville neppe være mulig dersom ikke nedklassifisert hvete ble brukt som ingrediens i kyllingkraftfôr, sier Brantsæter.

Les mer: Norsk fjørfenæring har unikt god dyrehelsestatus

Kyllingen gir mest mat igjen for det fôret vi gir den. Foto: Aurora Hannisdal/ Differ Media

Fjørfenæringen vil redusere soyaimport

Ikke alle råvarene som brukes i kraftfôret til kyllingen er norsk. Årsaken er at mange av råvarene ikke kan produseres i Norge.

– Importert soya er per i dag den best proteinråvaren som kan brukes i kraftfôr da det ikke finnes egnede proteinkilder av god nok kvalitet og til en overkommelig pris som produseres lokalt, sier Brantsæter.

Fjørfenæringen har som mål å bidra til å øke andelen norske proteinråvarer og dermed redusere behovet for import av soya.

– Foods of Norway er et samarbeid mellom husdyrnæringen og forskere. Foods of Norway har som mål å øke selvforsyningsgraden av protein gjennom å utvikle nye proteinråvarer basert på norske råstoff som trær, tang og tare, sier hun.

Les mer: Kan norske trær, tang og tare løse fremtidens største utfordring?

Fjørfe gir oss mest protein (kjøtt / egg) per kg kraftfôr

I dag utgjør fjørfeprodukter (egg og hvitt kjøtt) hele 40 prosent av de animalske proteinene som produseres på land i Norge.

– Likevel bruker vi kun 23 % av kraftfôret som selges til husdyr. Forklaringen er at fjørfe er mest effektive av de landbaserte husdyrene til å omdanne fôr til protein. Kyllingen gir altså mest mat igjen for det fôret vi gir den, sier Brantsæter.

Les mer: Norsk kyllingproduksjon er klimavennlig

Se video av kyllingbonde Lars Otto som ikke har hatt behov for å bruke antibiotika i gården på Eidsberg i Østfold: