Samvirke

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 23.05.2018

Hva er egentlig forskjellen på samvirke og aksjeselskap?

Målet med et samvirke er at selskapet utvikler seg slik som det er nyttig for flest medeiere, og ikke bare for den med flest aksjer. Foto: Lars Morten Rosmo

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 23.05.2018

Alle har hørt om aksjeselskap, men få har hørt om samvirke. Samtidig er det flere av Norges største selskaper som faktisk er samvirker. Er samvirkeformen en skjult skatt i norsk næringsliv?

Et samvirkeselskap har noen grunnleggende kvaliteter som skiller det fra et aksjeselskap.

– Det er i hovedsak tre forskjeller: Formålet med bedriften, hvordan bedriften styres og hvordan overskuddet fordeles mellom eierne, forklarer fagsjef for samfunnsøkonomi i Norsk Landbrukssamvirke, Helene Lillekvelland.

Formålet er å være til nytte for eierne

Formålet med et samvirkeselskap er å være mest mulig til nytte for eierne.

– «Nytte» kan være tilgang til produkter, tjenester eller et marked å selge varene dine i, sier Lillekvelland.

I et aksjeselskap er formålet å gi avkastning på kapitalen som investorene har satt inn i selskapet.

– I et aksjeselskap trenger det ikke være en kobling mellom det man ønsker å oppnå med selskapet og det eierne ønsker at selskapet skal levere på, forklarer fagsjefen.

Formålet med et samvirkeselskap er å være nyttig for eierne, f.eks. ved å gi de tilgang til et marked å selge varene sine i.

Hvert medlem teller like mye

Når du blir medlem i et samvirke, blir du også eier av selskapet. Det betyr at alle medlemmer har en eierandel i samvirkeselskapet.

Hvert medlem får én eierandel i selskapet. Ettersom de har èn eierandel, har de også én stemme i årsmøtet.

– I et aksjeselskap er det den med flest aksjer som veier tyngst. I et samvirke har alle medeierne like stor rett til å få sin mening vurdert, forklarer Lillekvelland.

Selskapet utvikler seg slik det er nyttig for flest

På denne måten kan man også sørge for at selskapet utvikler seg slik som det er nyttig for flest medlemmer, og ikke bare for den med flest aksjer.

– Dette er med på å sikre en langsiktighet i samvirke som er vanskelig å oppnå dersom investorene bare er opptatt av avkastning på aksjene i neste kvartal, sier hun.

Overskudd fordeles etter innsats – ikke innskudd

En annen viktig forskjell fra samvirke og aksjeselskap er hvordan overskuddet fordeles.

I et aksjeselskap blir overskuddet fordelt blant eierne etter hvor stor aksjeandel de har. I et samvirke fordeles det etter hvor mye eierne har vært involvert i selskapet.

– I praksis betyr dette at de som bidrar mest, også får mest igjen, sier fagsjefen.