Samvirke12.09.2017

Hva er egentlig MRSA?

Norge er det eneste landet som har lykkes med en offensiv MRSA-bekjempelse. Foto: Gunnar Klingwall/Nortura

12.09.2017

Det har vært mye snakk om MRSA i sammenheng med antibiotikaresistens. Men hva er egentlig MRSA? Og hvorfor kan disse bakteriene være farlig for oss mennesker?

MRSA er motstandsdyktige bakterier som har utviklet resistens i flere omganger.

De opprinnelige bakteriene var enkle å behandle med penicillin, men med tiden har de utviklet resistens mot antibiotikum.

Legemiddelindustrien utviklet da meticillin, en spesialversjon av penicillinet som skulle ta knekken på de motstandsdyktige bakteriene en gang for alle. Slik gikk det ikke. De motstandsdyktige bakteriene kjempet tilbake og utviklet resistens mot meticillin også, derav de multiresistente MRSA-bakteriene.

MRSA er en forkortelse for meticillinresistente gule stafylokokker.

Les mer: I Norge trenger du ikke bekymre deg for å bli syk av maten

Antibiotikaresistens kan overføres fra dyr til mennesker

Bakterier som smitter mellom dyr og mennesker kalles zoonotiske bakterier, eller zoonoser. Dersom man bruker mye antibiotika kan kroppens bakteriekultur utvikle resistens og hvis bakteriene da er zoonoser, kan de smitte fra dyr til mennesker – eller fra mennesker til dyr.

En annen måte resistens hos husdyr kan påvirke oss på, er at resistente bakterie-gener flyttes mellom ulike arter av bakterier. Det betyr at resistens utviklet av bakterier i husdyr kan overføre gener til andre bakterier i husdyret som igjen kan smitte direkte til oss mennesker.

MRSA kan også smitte begge veier – fra mennesker til dyr eller omvendt. Erfaringsmessig smitter ikke MRSA gjennom kjøttprodukter, men mellom ulike former for kontakt. Det er derfor viktig at grisene beskyttes mot smitte fra folk.

I Norge har vi strenge regler som reduserer smitterisikoen. Før du går inn i et grisefjøs, må du ha testet negativt for MRSA. Slik forhindrer vi at grisepopulasjoner i Norge blir et reservoar for smitte og reduserer risikoen for at mennesker blir smittet.

MRSA fører sjeldent til sykdom

I de fleste tilfeller vil ikke MRSA hos mennesker føre til sykdomsutbrudd. Men hvis bakteriene smitter noen med nedsatt immunforsvar kan de forårsake alvorlige infeksjoner eller blodforgiftning. Det kan fort bli livstruende når vanlig antibiotika ikke fungerer godt nok.

Les mer: Hvorfor er antibiotikaresistente bakterier så farlige?

Eneste land som har lykkes med offensiv bekjempelse

Norge er det eneste landet i verden som har lykkes med en aggressiv strategi for bekjempelse av MRSA hos svin.

Årsakene til at vi har mye lavere forekomst av MRSA enn andre land er godt samspill mellom næring, fagfolk og myndigheter. Dyktige bønder, godt samarbeid mellom forvaltning og næring, lav import av livdyr, gunstig geografi, modige styresmakter og utvikling av kunnskap har sikret oss pallplassen i kappløpet om minst mulig MRSA.

Norge har også som eneste land i verden vedtatt en saneringsstrategi for MRSA hos svin. Saneringstrategien er et samarbeid mellom folkehelse- og veterinære myndigheter, svinenæringen og Veterinærinstituttet.

I vårt naboland Danmark inneholder halvparten av alt svinekjøttet MRSA. Dersom Danmark skulle gjennomført en lignende strategi som den Norge ha lykkes med ville det ha kostet 17,5 norske milliarder kroner.

Grundig overvåking av resistensutviklingen

Selv om utviklingen i bruk av antibiotika har gått i riktig retning over lang tid i Norge, har vi mål om å redusere bruken ytterligere. I tillegg overvåkes utviklingen i forekomsten av resistente bakterier nøye gjennom årlige rapporter som publiseres både nasjonalt og internasjonalt.