Samvirke

Publisert: 02.01.2019

Hva kan du egentlig om norsk pelsdyrnæring?

Skinn fra norske pelsdyr bidro bidro til flere hundre millioner i eksportinntekter i 2017. Foto: iStock

Publisert: 02.01.2019

Mange har sterke meninger om norsk pelsdyrnæring. Men, hva kan du om næringa, sånn egentlig?

Den norske pelsdyrnæringa består av mange små næringsaktører. I dag er det i underkant av 200 norske pelsdyrbønder spredt over hele landet.

Selv om pelsdyrnæringa er liten er den viktig i mange distrikter i Norge. Samfunnsøkonomisk analyse slår fast i en ringvirkningsanalyse at næringa skaper 500 arbeidsplasser.

I Norge produseres det mink og rev

Norsk pelsdyrhold består i hovedsak av rev og mink. I 2018 ble det produsert 710 000 minkskinn og 92 000 reveskinn i Norge.

De siste 30 årene har de samlede produksjonsinntektene fra pelsdyrvirksomhet vært på mellom 250 og 500 millioner kroner årlig.

Næringen mottar ingen støtte og er helt avhengig av å lykkes i markedet.

God dyrehelse har blitt et varemerke for norsk pels ute i verden. Årlig genererer norsk pelsdyrnæring eksportinntekter for over 300 millioner kroner. Foto: Nils Heldal

Norsk pels er en eksportvare for mange hundre millioner

Nesten all norsk pels blir eksportert. I 2017 ble 98 prosent av alle norskproduserte skinn solgt ut av landet.

Flere kjente, internasjonale motehus kjøper norsk pels på pelsauksjonene i Europa.

Eksportinntektene varierer en del fra år til år. I 2017 ga norsk pels eksportinntekter på omtrent 300 millioner kroner. Omtrent 70 prosent kom fra salg av minkskinn, og det resterende fra salg av rev.

Dyrevelferden i norsk pelsdyrnæring er god

Velferden til norske pelsdyr er svært god. Det er gjennomført to faglige utredninger det siste tiåret. Begge utredninger konkluderer med at dyrevelferd er ivaretatt i norsk pelsdyrhold.

 

Norske pelsdyr blir hyppigere og grundigere kontrollert av Mattilsynet enn noen andre dyreslag. Næringen er også pålagt tre årlige veterinærbesøk.

God dyrehelse har blitt et varemerke for norsk pels ute i verden. Kontroller gjennomført i regi av pelsdyrnæringens helsetjeneste i 2018 viser at 99,8 prosent av pelsdyrene i norske pelsdyrgårder er friske og skadefrie.