Samvirke

Oppdatert: 18.06.2018

Publisert: 19.09.2017

Hvordan øker man avlingen på frukt og bær med 15 prosent?

Når frukt- og bærbønder og birøktere samarbeider blir resultatet mer norsk frukt, bær og honning. En vinn-vinn-vinn situasjon! Foto: TINE

Oppdatert: 18.06.2018

Publisert: 19.09.2017

Når birøktere og fruktbønder samarbeider kan avlingene øke med 15 prosent. Det kaller vi fruktbart samarbeid.

I 2017 startet pilotprosjektet PolliVest. Prosjektet har som formål å øke bruken av honningbier til pollinering i frukt- og bærdyrkingen i Hordaland og Song og Fjordane.

Samvirkene Honningcentralen og Gartnerhallen er initiativtakere til prosjektet.

– Pollinering ved hjelp av insekter er avgjørende for alle planter. I fruktproduksjon er god pollinering helt avgjørende for både avlingsnivå- og kvalitet, sier Arve Gladheim fra Gartnerhallen.

Undersøkelser som ble gjort før prosjektet kom i gang viste at fruktprodusenter som brukte bikuber i produksjonen hadde en meravling på frukt på hele 30 prosent.

Les mer: Samvirker samarbeider om blomster og bier

Fruktbare samarbeid

Eple er den frukten som vi dyrker mest av i Norge i dag, men under 50 prosent bruker honningbier i produksjonen. Det samme gjelder plommeproduksjon, mens i morelldyrking bruker ca 80 prosent honningbier i produksjonen.

Pilotprosjektet PolliVest forventer at 90 prosent av frukt og bærdyrkerne i de to vestlandsfylkene tar i bruk honningbier i produksjonen og en avlingsøking på 15 prosent på epler, pærer og plommer.

– 15 prosent avlingsøkning i de to fylkene utgjør ca 10 millioner kroner årlig, sier Gladheim.

Les mer: Honningprodusentene står sterkere sammen i samvirke

Samarbeid er en vinn-vinn-vinn-situasjon

Gladheim mener pilotprosjektet PolliVest er en vinn-vinn-vinn-situasjon.

– Bonden får større avlinger, birøkteren får mer honning og forbrukeren får mer norsk frukt, bær og honning, sier Gladheim.