Samvirke

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 30.09.2019

Hvordan utvikles nye potetsorter?

Det tar opp mot 10 år å utvikle nye potetsorter. Foto: iStock

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 30.09.2019

Etter flere år med nedgang i salget av norsk potet tok bransjen grep. Nye sorter og dyrkingsteknikker, bedre utseende og kvalitet måtte til for å snu den negative potet-trenden.

For å finne neste generasjons poteter er det mange interesser i hele verdikjeden som skal ivaretas.

– Sortutvikling er et viktig og langsiktig arbeid, sier markedssjef i Gartnerhallen, Mia Robinson Lundgren.

Men forbrukerens ønsker er aller viktigst.

– Alle i verdikjeden må være involvert, men vi starter med forbrukerpreferansene, forklarer Lundgren.

Unge forbrukere vil se en fin potet

Pakkeriene spille også en stor rolle for å få unge til å bli interessert i poteten

– Forbrukeren vil se poteten, og de vil ha pene poteter. Her ser vi på lagringsdyktighet, skallkvalitet for pakking og transport. Og selvfølgelig mist mulig matsvinn, sier markedssjefen.

Unge forbrukere vil se en fin potet. Foto: iStock

Dyrkningstekniske egenskaper er avgjørende for produsenter

Hos produsenten er det de dyrkningstekniske tingene som er viktig.

– En bra potet er en potet som danner mye knoller, som har høy grad av sykdomsresidens og som egner seg for vårt klima og våre norske vekstforhold, sier hun.

Sortsutvikling krever tett samarbeid med forskningen

Sortsutvikling krever at grønt næringen jobber veldig tett med forskningen.

– I Grofondet ser vi på ulike prosjekter for utvikling og forbedring av blant annet potet. Et eksempel er at vi ser på hvordan vi kan unngå at poteten blir grønn i butikk og vi ser på sortsutvikling der, sier markedssjefen.

Les mer: Stort vekstpotensial for norske poteter

Markedssjefen skryter av fantastiske produsenter som ivrer etter å gjøre endringer, men det tar tid.

– Vi tilpasser sortsutviklingen i forhold til forbrukerpreferanser her innunder bruksområder. Det vil si for eksempel kokt, bakt og mos som indirekte befatter tekstur, størrelse, farge og smak.

Det tar opp mot 10 år å utvikle nye potetsorter

Den nasjonale og internasjonale forskningen på sortsegenskaper går så raskt fremover at det er viktig å teste nye sorter fortløpende.

– Det tar flere år å kartlegge om nye potetsorter egner seg for det norske markedet. Derfor er det viktig for Gartnerhallen å jobbe kontinuerlig med dette, avslutter Robinson Lundgren.

Se video av potetbonde Ole Morten Nyberg: