Samvirke

Oppdatert: 29.01.2019

Publisert: 11.12.2018

I landbrukssamvirkene er det bøndene som styrer

Anne Skuterud er bonde med skog og kornproduksjon, og styreleder i et av landets største samvirkeselskap: Felleskjøpet Agri. Foto: Aurora Hannisdal

Oppdatert: 29.01.2019

Publisert: 11.12.2018

En samvirkebedrift skal være styrt av eierne sine. Det betyr at noen av landets største bedrifter er styrt av norske bønder.

Nesten alle norske bønder er medeier i ett eller flere samvirkeselskap. Det er også Anne Skuterud.

Skuterud driver med skog og kornproduksjon på familiegården på Romerike. Samtidig er hun medeier og styreleder for et av våre aller største landbrukssamvirker med mer enn 3 500 ansatte og over 40 000 eiere: Felleskjøpet Agri.

Hør podcast med Anne Skuterud:

Det gir større verdi å påvirke sammen enn å maksimere egen profitt

Skuterud valgte å bli medeier og levere kornet sitt til Felleskjøpet fordi hun mener de best ivaretar hennes interesser som bonde.

– At samvirker er organisert for å skape nytte for hvert enkelt medlem gir meg større verdi enn om jeg skulle levere korn til et selskap som er mest opptatt av å maksimere egen profitt for å imøtese noen få eiere, sier hun.

For Skuterud er felleskapet ved å eie en bedrift sammen med andre bønder en verdi i seg selv.

– Gjennom samvirke eier vi og kan påvirke sammen. Det fellesskapet tror jeg gir mest nytte for meg som bonde, sier hun.

Les mer: Brukernytte gjør samvirke til en bærekraftig forretningsmodell

I samvirke har du lik rett til å påvirke

Demokratisk eierstyring er et grunnleggende prinsipp for samvirkebedrifter. Alle eiere har lik stemmerett og mulighet til å påvirke.

I Felleskjøpet Agri er alle eiere organisert i kretser etter geografi. Kretsene velger sine representanter til årsmøtet, hvor organisasjonen velger selskapets styre blant sine egne eiere.

– Gjennom disse møteplassene får alle eiere god anledning til å løfte saker de er opptatt av, fremme gode forslag og utfordre organisasjonen på hvordan vi gjør ting. På den måten merker du at du som eier har direkte påvirkningskraft, sier hun.

Se video:

Lurt å være samvirkeorganisert i krisetider

Skuterud mener måten landbrukssamvirkene har organisert seg på gjør at bedriften er mye tettere på det eierne faktisk er opptatt av.

Denne tørkesommeren fikk mange bønder dårligere avlinger enn normalt. Som bondeeid bedrift forsto Felleskjøpet Agri raskt alvoret og kunne ta grep tidlig for å håndtere krisen.

– Når Felleskjøpet er styrt av de samme menneskene som virksomheten er ment for, kan vi raskt tilpasse oss for å imøtekomme de behovene eierne har til enhver tid, sier Skuterud.

Les mer: Derfor var Felleskjøpet raskt på banen med krisehjelp i sommer

Styrevervet handler om å få laget til å fungere sammen

Skuterud har vært styreleder i Felleskjøpet Agri siden 2016.

– Det tar mye tid, men det gir meg også verdi, kraft og energi som jeg ikke ville vært foruten. Det å være bonde og samtidig være med på å styre en av landbrukets bedrifter er jo et kinderegg, sier Skuterud.

Hun ser flere paralleller mellom bondeyrket og styrelederoppdraget.

– Vi skal få laget til å virke sammen og vi skal ta beslutninger i den daglige drifta. Den største forskjellen er kanskje arbeidsantrekket, ler hun.

Les mer om Anne Skuterud: – Tillitsvervet gir meg verdi, kraft og energi som jeg ikke ville vært foruten.