Internasjonalt, Samvirke

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 13.08.2019

Internasjonal suksess finansierer utvikling av en bedre norsk gris

Store land som Canada, Spania og Tyskland er kunder av Norsvin, og de følger utviklingen i Norge tett. Foto: Norsvin

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 13.08.2019

Norske svinegener eksporteres til hele 54 land. - Uten vår internasjonale suksess så ville vi ikke vært i stand til å ha et nasjonalt avlsarbeid på gris i Norge, sier Olav Eik-Nes, direktør i Norsvin.

Norske svinegener er populære utenfor Norges grenser. I Norge produserer vi 1,6 millioner slaktegris årlig. I resten av verden er det 110 millioner slaktegris med norske gener fordelt på 54 land.

– Vi er helt avhengig av internasjonal inntjening. Hvis ikke kunne vi ikke hatt et nasjonalt avlsarbeid og da måtte vi importert gener fra utlandet til Norge med den risikoen det er for sykdom, forklarer Eik-Nes.

Inntjeningen brukes til å utvikle dyremateriale i Norge og gi økt verdiskaping for norske bønder.

– Med alle kostnadene vi har til videre utvikling og forskning, så finansierer det internasjonale markedet 60 prosent av utgiftene, sier Eik-Nes.

Les mer: Norsk svineavl er høyteknologisk og hypermoderne

I resten av verden er det 110 millioner slaktegris med norske gener fordelt på 54 land. Foto: Norsvin

Klimavennlig gris er ønsket i utlandet

At grisen skal være så bærekraftig som mulig er også viktig internasjonalt.

Direktøren forteller at flere land melder om stor interesse for klimavennlig gris.

– Med den fôreffektivitet som den norske grisen representerer inn i disse 110 millionene slaktegris fordelt på 54 land, så betyr det mye spart kornareal.

Eik-Nes sier Norsvin tenker bærekraft i et globalt perspektiv

– CO2 utslippene er jo rettet mot kornproduksjon, så når vi kan redusere behovet for areal så vil vi også redusere utslipp både her i Norge og ellers, sier Eik-Nes.

Les mer: I USA har 15 prosent av alle griser norske gener

Økt fokus på dyrevelferd i resten av verden på grunn av Norge

Store land som Canada, Spania og Tyskland er kunder av Norsvin. Direktøren forteller at de følger utviklingen i Norge tett.

– Økt fokus på dyrevelferd vil komme mer i resten av verden på grunn av norsk påvirkning. Det er stjerne i boka for norsk landbruk og svineproduksjon, avslutter direktør Olav Eik-Nes.