Samvirke

Oppdatert: 04.10.2019

Publisert: 11.02.2019

Kjøper du norsk mat kjøper du mer enn bare mat

Norsk matindustrien sysselsetter hele 53 000 personer. I tillegg bidrar også 40 000 bønder med å levere varer til matindustrien. Foto: Nortura/Øivind Haug

Oppdatert: 04.10.2019

Publisert: 11.02.2019

Mat er mer enn bare smak og kalorier. Mat er også livsgrunnlaget for 44 000 bønder og 55 000 industriarbeidere i norsk matindustri. Kjøper du norsk mat er du med på å opprettholde arbeidsplasser over hele landet.

Etter oljeindustrien er matindustrien Norges største industri.

– Få tenker over hvor stor og viktig matindustrien i Norge egentlig er, sier fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Helene Lillekvelland.

Norsk matindustrien sysselsetter hele 53 000 personer. I tillegg bidrar også 40 000 bønder med å levere varer til matindustrien.

– Det betyr at nesten 100 000 personer i Norge er avhengig av matindustrien som sitt levebrød, sier Lillekvelland.

Les mer: Norges største fastlandsindustri blir stadig mer konkurranseutsatt

Landbrukssamvirkenes verdiskaping er størst i Oslo

Matindustrien finnes i alle fylker i hele landet. Den største andelen ligger i østlandsområdet og på Vestlandet.

– Matindustrien er variert og sjømatindustrien har størst omsetning, kjøttindustrien flest ansatte, mens bearbeidingsverdien er klart høyest i meierisektoren, sier Lillekvelland.

Til manges overraskelse er matindustriens verdiskaping størst i Oslo. Ifølge en ringvirkningsanalyse fra Samfunnsøkonomisk Analyse er verdiskapingen bare fra landbrukssamvirkene på hele 2 milliarder kroner i Oslo.

– Egentlig så er det ikke så rart at verdiskapingen er størst i Oslo. Både TINE og Nortura har sine hovedkontor i hovedstaden. I tillegg har TINE også et anlegg på Kalbakken, sier Lillekvelland.

Les mer: Samvirkene skaper ringvirkninger i hele landet

Matindustrien finnes i alle fylker i hele landet. Den største andelen ligger i østlandsområdet og på Vestlandet. Foto: Johanne Kristensen Sandvik/Differ Media

Lurt å kjøpe mat merket med Nyt Norge

Når du kjøper norsk mat kjøper du mer enn bare mat, mener fagsjefen.

På Orklas pizzafabrikk på Stranda blir det produsert 35 millioner Big One og Grandiosa årlig. Et års osteforbruk på Stranda er på hele 4600 tonn ost. Det betyr at nordmenns pizzaforbruk sysselsetter 58 ansatte og 6400 kyr.

– Slik bidrar Norges nasjonalpizza til å opprettholde norsk landbruk og viktige industriarbeidsplasser i Norge, sier Lillekvelland.

Fagsjefen mener forbrukere må lete etter Nyt Norge-merket når de handler i butikken.

– Kjøper du varer merket Nyt Norge vet du at råvarene er norske og at maten er produsert og pakket i Norge, sier Lillekvelland.

Les mer: Derfor bør du kjøpe Grandiosa