Samvirke

Publisert: 25.11.2021

Landbruket må jobbe mer med valgkomiteer

Publisert: 25.11.2021

Administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke mener landbruket bør bli bedre på å sette sammen valgkomiteer

Det er en tendens til at man finner kandidater som ligner på en selv, sier Gaute Lenvik. Ny strategi som er utviklet for Norsk Landbrukssamvirke er veldig tydelig på behovet for å styrke kompetansen til de tillitsvalgte og ansatte i fellesorganisasjonens medlemsorganisasjoner.

Hensikten med Norsk Landbrukssamvirke er dermed i høy grad å ruste tillitsvalgte til ulike oppgaver. Det handler blant annet om å være eiere, når man er valgt inn i styrer og skal gjøre investeringer for fremtiden.

Før tillitsvalgte kan kurses er de ulike samvirkene avhengig av at folk tar på seg tillitsmannsverv. Det kan være krevende å få til, for kravet om effektivitet som ligger i landbruket i dag gjør det krevende å få tid til tillitsverv ved siden av. Vårt utgangspunkt er at du så lett som mulig skal kunne løse den oppgaven, og ikke minst at det skal være interessant.

Valgkomiteene har en sentral rolle når det gjelder arbeidet med å rekruttere til ulike verv. Det er viktig å fanger opp alle som ønsker, men som også har et stort potensial for å gå inn som tillitsvalgte. Det er en prosess man kanskje kan bli bedre på. Det er en tendens til at man finner kandidater som ligner på en selv. Det er ikke unikt for landbruket, det ser man i alle mulige rekrutteringsprosesser, sier Gaute Lenvik.